Crisismanagement

Bij elke crisis in de financiële wereld worden we ons bewust van een risico dat we tot die tijd over het hoofd hadden gezien. In de Aziëcrisis van 1997-98 waren dat de macro-economische onevenwichtigheden van opkomende landen, tijdens de dotcomzeepbel bleken techaandelen achteraf gezien toch overgewaardeerd te zijn, in 2008 bleek het gebrek aan buffers en de hoge leverage in de bankensector redelijk funest te zijn, tijdens de eurocrisis kwamen we erachter dat de kracht van onze nieuwe euroketting bepaald werd door de zwakste schakel (Griekenland), terwijl we tijdens de coronacrisis plotseling inzagen hoe afhankelijk we waren van toelevering van producten uit Azië.

Elke crisis leren we weer iets nieuws. We passen ons gedrag aan, of beter nog, onder het mom van never let a good crisis go to waste stellen we nieuwe regels op die een herhaling van zetten moeten tegengaan. Het goede nieuws is dan ook dat we nooit twee keer op rij precies eenzelfde crisis meemaken, het slechte nieuws is dat we desondanks niet lijken te kunnen voorkomen dat we van crisis naar crisis hobbelen. Te veel kapitaal op zoek naar rendement, te veel de nadruk op efficiëntie boven weerbaarheid en te veel druk om de regels toch telkens weer te versoepelen.

Zonder nou te willen suggereren dat de val van SVB/Credit Suisse al aan de lijst van Grote Crisissen moet worden toegevoegd, maar welk nieuw inzicht hebben we afgelopen week geleerd? Dat een bankrun in het digitale tijdperk heel wat sneller verloopt dan dertig jaar geleden, of dat een depositogarantiestelsel als buffer tekortschiet als het grootste deel van het vermogen bij een beperkt aantal klanten op de bank staat?

Obligaties zijn niet veilig

Alle twee zijn relevant, maar ik vermoed dat de belangrijkste les is dat obligaties toch echt niet zo veilig zijn als we altijd maar doen voorkomen. Hierbij denk ik overigens niet aan de achtergestelde obligaties van Credit Suisse die bij de overname door UBS achtergesteld bleken aan de aandeelhouders, maar heb ik het over het verlies van |$1,8 mrd dat SVB boekte op de verkoop van hoogwaardige Amerikaanse (staats)obligaties.

Geld verliezen op staatsobligaties: Who would have thunk that? Vaste lezers van mijn columns hebben het thema het afgelopen jaar weliswaar regelmatig voorbij zien komen, maar ik vermoed dat het voor veel toeschouwers toch nog een eyeopener was.

Gaat dit tot beperkingen ten aanzien van obligaties leiden? Ik vermoed van niet. Overheden zijn nou niet bepaald gebaat bij het ontmoedigen van de aankoop van staatsschuld. Dat Amerikaanse banken hun obligaties inmiddels tegen nominale waarde en niet de marktwaarde mogen aanbieden als onderpand bij de Federal Reserve, spreekt hierbij boekdelen. De wijze les dat ook obligaties soms risico’s met zich meebrengen, wordt daarmee vakkundig de nek omgedraaid

(Origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 22 maart 2023)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s