Koop aandelen!

Hoe zal de opwarming van de aarde de beleggingsrendementen in de toekomst gaan raken? Afgelopen week bezocht ik een Netspar-bijeenkomst waar deze vraag centraal stond en dat leverde wat mij betreft een interessante nieuwe invalshoek op.

Laat ik beginnen met de vraag hoe het klimaat het rendement kan beïnvloeden. In de literatuur zie je hierbij grofweg twee onderzoeksrichtingen. De meest voor de hand liggende is om te kijken wat er met de groei en de inflatie gaat gebeuren, om vervolgens tot een uitspraak te komen over de winstgroei en in het verlengde daarvan de rendementen. Denk hierbij aan de economische schade van overstromingen of hittegolven (economische schade), maar ook de kosten die samenhangen met het uitfaseren van oude bedrijfstakken (transitiekosten).

De andere aanpak is om de nadruk te leggen op onderliggende risico’s. Welke bedrijven worden meer geraakt als er een CO₂-taks wordt ingevoerd bijvoorbeeld, of moet er geen risicopremie geëist worden op aandelen met productiecentra in overstromingsgebieden? Hier kijkt men niet zozeer naar de impact voor de brede markt, maar tracht men het kaf (bruin en onzeker) van het koren (groen en veiliger) te scheiden.

Op zich is er niets mis met deze twee werkwijzen, behalve dan dat je op voorhand eigenlijk al weet wat de conclusies zijn. De groei komt lager te liggen, de risico’s hoger, dus weg met risicovolle beleggingen! If all you have is a hammer, everything looks like a nail, zouden de Britten zeggen.

Maar welke asset klasse wordt het hardst geraakt?

Wat hier misgaat is dat slechts naar één losstaande beleggingscategorie (aandelen) wordt gekeken. Zeker interessant, maar voor een (institutionele) belegger is de vraag veel relevanter welke beleggingscategorie het zwaarst getroffen zal worden. Je moet niet alleen aandelen bekijken, maar hoe doen obligaties en de andere beleggingscategorieën het eigenlijk in een opwarmende wereld?

Ook dit is een vraagstuk dat met veel mitsen en maren omgeven is, maar een onderzoek van Charles Kalshoven en Bas van Seumeren (gepubliceerd in het VBA Journaal dat deze week uitkwam) levert potentieel een interessante uitkomst op in deze discussie. In hun studie kijken ze terug naar de relatieve performance van de verschillende beleggingscategorieën ten tijde van natuurrampen (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen) en oorlogen. Uiteraard is dat iets anders dan de praktijk van klimaatverandering, maar er zijn wel degelijk overeenkomsten.

Wat blijkt? Gemiddeld genomen leveren aandelen betere uitkomsten dan obligaties, zeker op de wat langere termijn. Helemaal verrassend is dat bovendien niet, omdat uiteindelijk overheden in geval van ramp of oorlog opdraaien voor (een groot deel van) de onverzekerde risico’s. Of dat ook gaat optreden in het geval van de opwarming van het klimaat moet uiteraard nog blijken, maar het voegt in elk geval een nieuw element toe aan de onderliggende discussie. Ik zou zeggen, lees dat stuk.

(Origineel gepubliceerd in het FD van 25 januari 2023)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s