Recordgroei in 2022!

Vorige week kwam de ECB bijeen en verraste vriend en vijand — of toch op zijn minst de minder ‘verstandige’ mensen — met een vervroegde afbouw van het obligatie-opkoopprogramma. Zoals te verwachten viel, zaten alle ECB-watchers met een twitter-account klaar om het besluit en de persconferentie van spitsvondig commentaar te voorzien. Een wedstrijdje ‘wie-kan-het-snelst-reageren-op-de-laatste-headline’, wat niet altijd de meest verheffende tweets opleverde.

Na het nieuws over de neerwaarts aangepaste groei voor 2022 (verlaagd van 4,2% naar 3,7%), en de opwaartse herziening van de inflatie (verhoogd van 3,2% naar 5,1%), besloot ik balorig ook een duit in het zakje te doen. In hoofdletters — altijd in hoofdletters — twitterde ik ‘ECB RAISES NOMINAL GROWTH TARGET FOR 2022 #justsaying’. Ik vond hem eigenlijk best grappig, maar de tweet viel in dorre aarde.

Toch is er geen speld tussen te krijgen. Als we de rekenkundige nauwkeurigheid even laten voor wat het is, kun je zeggen dat de ECB haar nominale groeiraming voor 2022 verhoogde van 7,2% naar 8,8%. Om dat even in historisch perspectief te plaatsen: de gemiddelde groei van het nominale bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone over de periode van 1995 tot 2022 bedroeg 3,0%, of 3,6% als je recessiejaren buiten beschouwing laat. Als die 8,8% uitkomt, verslaan we met gemak het recordjaar 2021. Toen steeg het nominale bbp met 7,5%.

‘Maar wat kopen we ervoor?’, hoor ik u vragen. Inflatie wordt toch gezien als een soort belasting, het ongemerkt uithollen van de koopkracht? Klopt helemaal. Je hoort me dan ook niet echt juichen over deze ‘opwaartse herziening’.

Toch is het relevant

Dat neemt niet weg dat mijn constatering wel degelijk relevant kan zijn. Zo wordt het nominale bbp in de noemer van een aantal belangrijke statistieken gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de schuld als percentage van het bbp. Wat er met de omvang van de schuld gaat gebeuren nu er allerlei compensatiemaatregelingen uit de kast worden getrokken, moeten we natuurlijk nog even afwachten, maar als de noemer inderdaad met 8,8% groeit, ligt een verbetering van de schuldratio’s binnen handbereik. Wellicht niet zo relevant voor Nederland, maar voor landen die kampen met een hoge schuldenlast, zoals Italië en Griekenland, kan het tot een eenmalige sterke verbetering leiden.

Nominale groei is tevens relevant bij de ontwikkeling van bedrijfsresultaten. Waar bij bbp-groei de nadruk ligt op reële groei, worden omzetten en bedrijfswinsten standaard nominaal uitgedrukt. Met een nominale groei die ruim twee keer zo groot is als het gemiddelde dat we de afgelopen twintig jaar hebben gezien, komt een recordomzet en -winstgroei voor veel bedrijven dichterbij. In reële termen heb je daar weliswaar niets aan, maar ik kan me zo voorstellen dat dit —op termijn — bij zal dragen aan een positiever sentiment op de beurs.

(Origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 16 maart)

One thought on “Recordgroei in 2022!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s