Aandelen trekken bitcoin in de min

Als je bij een centrale bank, het IMF of de BIS werkt, dan snap ik best dat je zenuwachtig wordt van die onstuitbare opmars van cryptomunten. Dat ongereguleerde, decentrale gedoe, dat maar groeit als kool en waar je eigenlijk maar moeilijk de vinger op kunt leggen. Welk probleem lost het op? Geld, banken, alles werkt toch prima zo? Voor je het weet ligt het hele financiële systeem in duigen. Elk weldenkend mens — je collega bijvoorbeeld — zal het met je eens zijn dat crypto’s niet meer zijn dan een hoop gebakken lucht.

Ik snap best dat je je zorgen maakt over de opkomst van dat hele cryptogebeuren en begrijp dat je de risico’s die daarmee samenhangen in kaart wil brengen. Maar je kunt in je analyse ook naar een conclusie toewerken die je zelf van tevoren hebt bedacht. En dat is wat het IMF lijkt te doen in de recente studie Cryptic Connections: Spillovers between Crypto and Equity Markets. De boodschap: waar bitcoin in de eerste jaren nog een buitenissig speeltje was, is hij nu een bron van volatiliteit en marktcorrecties. Als je bedenkt dat bitcoin alleen al in de laatste twaalf maanden twee keer gehalveerd is in waarde, is de link naar de stabiliteit van de financiële markten snel gelegd.

Correlatie zegt niets over de volgtijdelijkheid

Dat er de afgelopen jaren sprake is geweest van een hogere correlatie tussen crypto’s en aandelen, is makkelijk vast te stellen. Het probleem is echter dat dat weinig zegt over de volgtijdelijkheid. Trekt bitcoin de S&P 500 naar beneden, of is het juist de S&P 500 die voor onrust in bitcoinland zorgt? Voor de marktstabiliteit maakt het uiteraard weinig uit, maar dat het IMF kiest voor die eerste boodschap is veelzeggend. Zo melden ze dat de spill-over van bitcoin naar de S&P 500 ‘met wel 10%’ is toegenomen’.

Even los van de vraag wat die 10% precies inhoudt (een stijging met 10% vanaf een startwaarde van 0,00001 is niet veel), blijkt uit de tabel in de studie dat de spill-over van de S&P 500 naar bitcoin met 11,8% is toegenomen! Op basis van die cijfers had de strekking van de studie dus net zo gemakkelijk andersom kunnen zijn: overgewaardeerde aandelen drukken bitcoin in de min.

Dat de studie verder ook naar de invloed van tether kijkt, voedt het vermoeden van een vooringenomen anticrypto-invalshoek. Tether is een stablecoin waarvan de waarde exact één dollar is. Ze hadden het dus gewoon de dollar kunnen noemen. In het kader van zorgwekkende conclusies klinkt het uiteraard beter dat ook de spill-over van tether de laatste jaren is toegenomen. Had daar dollar gestaan, dan zou de lezer wellicht de conclusie kunnen trekken dat die hogere correlatie een breder fenomeen is dan een cryptoprobleem. Een doorgeschoten monetair stimuleringsbeleid wellicht? Ik zeg maar iets geks…

(Origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 02 februari 2022)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s