China’s covidprobleem

China meldde eind vorige week dat het overschot op de handelsbalans in december was opgelopen tot bijna $95 mrd, een luttele $20 mrd meer dan de consensus. Hiermee kwam het Chinese handelsbalansoverschot voor 2021 op $676 mrd uit, een groei van ruim 60% ten opzichte van precoronajaar 2019. 60%! Herinnert u zich die verhalen nog dat China een hoge rekening zou betalen voor de coronacrisis? Dat bedrijven minder afhankelijk wilden worden van het oppermachtige land, dat productie beter gespreid zou worden of wellicht zelfs teruggehaald? Ziehier de rekening, het is vooralsnog niet China die haar betaalt.

Nu is het wat kort dag om op basis van deze cijfers al te stellige conclusies te trekken. Covid waart nog steeds rond, zodat de bewegingsvrijheid van individuen aan banden is gelegd. Ons consumptiepatroon is verstoord. Met name de dienstensector – horeca, toerisme – heeft nog last van de nodige beperkingen, waardoor we meer producten zijn gaan kopen. Als later dit jaar de beperkingen verder worden afgebouwd, ik zeg áls, dan kunnen we pas echt zien hoe de Chinese economie blijvend door de covidcrisis geraakt wordt.

Maar hoe nu verder…?

En zo kom ik op een heikel punt, want het is eigenlijk niet duidelijk hoe China ooit in de endemische fase van de pandemie terecht kan komen. Hoewel het zerotolerancebeleid ten aanzien van covid het land tot nu toe geen windeieren heeft gelegd en het ziekte en sterfte tot een minimum heeft weten te beperken, is de keerzijde dat niemand natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd. Landen die de afgelopen twee jaar altijd aan de verkeerde kant van de lijstjes met veel besmettingen en ziekenhuisopnames te vinden waren, konden de komende tijd weleens in het voordeel zijn.

Medicijnen die een hoge mate van bescherming bieden tegen de vele covidvarianten zouden de oplossing zijn voor China, maar die zijn niet voorhanden. Zelfs met een effectiviteit van 90% – en geen enkel vaccin haalt momenteel dat percentage – moet je ervan uitgaan dat 10% van je bevolking ziek wordt. Met een zeer besmettelijke variant zoals omikron is van een geleidelijk proces bovendien geen sprake.

Vooralsnog houdt China vast aan zijn zerotolerancebeleid en dat leverde een nieuwe plottwist op. Afgelopen weekend werd in Peking de eerste omikronbesmetting vastgesteld. Onderzoek zou uitwijzen dat de vrouw besmet was geraakt door een pakje uit Toronto. De autoriteiten riepen vervolgens op geen geïmporteerde spullen meer te kopen. Niet alleen raakt China hierdoor nog verder geïsoleerd, maar let eens op wat met het handelsbalansoverschot gebeurt als de bevolking zich inderdaad aan deze oproep houdt.

(Origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 19 januari 2022)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s