Volatiel jaartje

In de eerste handelsweek van 2022 werd gelijk maar weer eens duidelijk gemaakt wat nu werkelijk het belangrijkste thema in de financiële markten is. Niet de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, zelfs niet omikron, maar de notulen van de beleidsvergadering van de Federal Reserve zetten de toon. Dat het centralebankenstelsel de rente zou gaan verhogen was al bekend, maar uit deze notulen kwam naar voren dat het daarnaast van plan is om de opgebouwde obligatieportefeuille sneller te gaan afbouwen. De markt was er stilzwijgend vanuit gegaan dat de Fed een vergelijkbaar tijdpad zou gaan volgen als in 2015-2017, toen er twee jaar tussen de eerste renteverhoging en het voorzichtig inzetten van de afbouw had gezeten. Niet dus.

Wanneer de Fed dan wel met die afbouw begint, werd keurig in het midden gelaten, maar het vooruitzicht van een netto stijging van de obligaties die door de markt moeten worden geabsorbeerd kwam hard aan. De Amerikaanse kapitaalmarktrente steeg in één week tijd met 25 basispunten, wat weer een stevige sectorrotatie in de aandelenmarkt tot gevolg had.

Met name technologieaandelen kregen klappen te verduren, waarbij de Nasdaq in de eerste week 4,5% moest inleveren. Overigens viel de schade voor de brede aandelenmarkt nog sterk mee, met dank aan koerswinsten voor financials en energieaandelen. Op het moment van schrijven staan in Europa de DAX en de CAC 40 bijvoorbeeld nog (nipt) in de plus voor 2022.

Hoed u
Als ik de reacties van het analistenvolk naar aanleiding van dit nieuws zo’n beetje mag samenvatten, was de boodschap: hoed u. Aandelen zijn priced for perfection, de Amerikaanse kapitaalmarktrente zal naar alle waarschijnlijkheid verder stijgen, terwijl het in 2020 herijkte beleid van de Fed voor onnodige ruis op de lijn zorgt. Maak uw borst maar nat, het kon weleens een volatiel jaartje worden.

Nou kan ik me daar op zich prima iets bij voorstellen. Het enige probleem is dat volatiliteit voorspellen een typisch voorbeeld van beroepsdeformatie van marktanalisten is. De toekomst is altijd onzeker, de aandacht gaat immer uit naar beren op de weg, dus, ja, logisch, de volatiliteit zal wel omhooggaan. Het is bovendien een sympathieke waarschuwing, waar niemand last van heeft als zij onverhoopt niet uitkomt. Geef mij eens een keer een voorspelling dat de volatiliteit zal gaan dalen, zou ik zeggen!

Op zich is dat zeker niet ondenkbaar. Zoals gezegd is het beleid van de Fed het belangrijkste thema in de markt en juist ten aanzien daarvan lijkt er al aardig wat onzekerheid verdisconteerd. De markt rekent nu al op bijna vier renteverhogingen in 2022, waarmee er inmiddels ook ruimte is gecreëerd voor rentemeevallers. Minder, niet meer renteverhogingen. Eens zien hoe financiële markten zich in een dergelijk scenario gaan gedragen.

(Origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 12 januari 2022)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s