Correcties

Gaan we in 2022 een correctie van meer dan 20% in de aandelenmarkt zien? Die vraag werd me onlangs gesteld en ik moet toegeven dat ik enigszins bruusk reageerde. Over welke aandelenmarkt hebben we het, wilde ik weten, en in welke valuta? En is het niet veel relevanter om te weten wat er na die mogelijke correctie van 20% kan gebeuren? In 2020 zagen we immers een correctie van 30% in aandelenmarkten, maar die was voor het eind van het kalenderjaar alweer weggewerkt. De ene correctie is de andere niet, wilde ik maar zeggen.

Sowieso, ging ik door, gaf de manier waarop de vraag nu gesteld werd me maar twee antwoordmogelijkheden: ja of nee. Koos ik ja, dan zou geconcludeerd worden dat ik een bearmarkt voor 2022 voorspelde. Zei ik nee, dan zou ik een rozebrillenstrateeg zijn die geen enkel vuiltje aan de lucht zag. Een eerlijkere vraag zou zijn hoe groot ik de kans achtte dat we in 2022 een correctie van 20% of meer zouden krijgen, zo hield ik mijn toehoorder voor.

Foutje….

Foute opmerking, want dat was de vraag die hij me vervolgens stelde. Nadat we hadden vastgesteld welke aandelenmarkt (MSCI Wereld) en welke valuta (dollar), beloofde ik serieus op zoek te gaan naar een antwoord.

Om eerlijk te zijn, ook deze vraag is niet goed te beantwoorden. Als je weet dat er in een pot met tien knikkers maar één rode zit, kun je stellen dat de kans op het trekken van de rode knikker 10% is. De aandelenmarkt is echter geen pot met knikkers die je kunt legen om de samenstelling vast te stellen. Op basis van het verleden kun je je wellicht een beeld vormen van de samenstelling van die pot, maar dat beeld is minder nauwkeurig als je slechts een beperkt aantal observaties hebt. Daarnaast, wie zegt dat de samenstelling van de pot steeds hetzelfde is?

Resultaten uit het verleden

Met dat in het achterhoofd heb ik gekeken naar de koersontwikkeling van de MSCI Wereld (in dollars) sinds 1970, een steekproef van 52 jaarwaarnemingen. Kijk je naar correcties binnen kalenderjaren, dan blijkt dat er gedurende die periode dertien keer een correctie van 20% of meer heeft plaatsgevonden. Mocht dat een goede afspiegeling zijn van de onderliggende kansverdeling, en daar kun je serieuze vraagtekens bij zetten, betekent dit dat er een kans is van 25% dat we dit jaar (of welk jaar dan ook) in een bearmarkt terecht zullen komen.

Een aardig weetje wellicht, maar als belegger heb je er niets aan. Het zegt immers niets over de specifieke timing van de volgende correctie. Overigens is die nadruk op correcties mijns inziens overdreven. Zelfs met al die correcties hebben we sinds 1970 een gemiddeld jaarlijks prijsrendement van 6,9% behaald.

(Origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 05 januari 2022)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s