Steun in grote getallen

Het kan snel gaan, dezer dagen. Op 5 maart keurde de Amerikaanse Senaat een noodpakket goed ter waarde van $8,3 mrd, ter bestrijding van het coronavirus. Niet minder dan tien dagen later gingen er al geruchten over een pakket ter grootte van rond de $500 mrd, vervolgens sprak men over $1300 mrd, wat inmiddels is opgeschaald naar (potentieel) $2000 mrd.

Al die nullen…

Is dat veel, vraag je je dan af. Bij dergelijke grote getallen raak je het spoor al snel bijster. Dat ze in het Engels over een billion spreken waar wij een miljard hanteren, terwijl onze biljoen daar dan weer een trillion is, helpt uiteraard ook niet echt. Bloomberg — de nieuwsdienst, niet de miljardair — kwam vorig jaar met een voorstel tot vereenvoudiging. Als het om een bedrag van tien dollar ging sprak men van een ‘1’, honderd dollar is een ‘2’, duizend dollar een ‘3’, enzovoorts. Een miljoen is dus een ‘6’ en Bloomberg — de miljardair, niet de nieuwsdienst — is met een geschat vermogen van $50 mrd een ‘10’. Gewapend met deze maatstaf kunnen we nu stellen dat de Nederlandse overheid momenteel met een 10-pakket schermt, waar men in de VS bij de 12 is aangekomen.

Helpt dit? Het praat in elk geval een stuk makkelijker, maar in dit geval hebben we er niet heel veel aan. De Amerikaanse economie (‘13’) is nou eenmaal veel groter dan de Nederlandse (’11’).

Relatief ten opzichte van de economie

Het logische alternatief is om alles relatief te maken, door het als percentage van het bbp uit te drukken. Mocht de $2000 mrd inderdaad goedgekeurd worden, dan hebben we het over ongeveer 10% van het bbp. Imposant? Zeker, maar kijk dan vooral ook even naar Duitsland. Daar gaat het inmiddels over €750 mrd, wat in dat geval bijna 22% van het Duitse bbp bedraagt. Nederland blijft met de €45 mrd ‘in de eerste drie maanden’ (5,5% van het bbp) nog behoorlijk achter die andere twee. Ik heb dan ook zo het vermoeden dat dat bedrag nog wel verder omhoog zal gaan.

Een logische aanpak, maar helaas ook niet helemaal coronaproof. Zo hard als regeringen momenteel haasje over doen wat betreft de steunpaketten, zo actief zijn analisten momenteel bezig de schade voor de economie te berekenen. Waar de eerste schattingen nog uitgingen van een paar procent negatieve groei in het eerste kwartaal, zie ik inmiddels krimpcijfers van 8% tot aan 20% voor het hele jaar circuleren. Uitgaande van een krimp van de Duitse economie van 20% bedraagt het €750 mrd steunpakket plotseling zelfs meer dan een kwart van het bbp.

Overigens mag je hopen dat die steun ook werkt. Hoe hoger het steunpakket, des te lager de krimp van de economie. Aan de politici is het nu om de juiste balans te vinden.

(origineel gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 25 maart 2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s