Geopolitieke onzekerheid

En 2020 begon zoals 2019 ook al getypeerd kon worden: met oplopende geopolitieke spanningen en toenemende onzekerheid. De aard van de spanningen is deze keer weliswaar heel anders — de handelsoorlog vond zonder bloedvergieten plaats, terwijl er momenteel daadwerkelijk raketten rondvliegen — maar de hoofdrolspeler is dat niet.

Het is duidelijk dat Trump een einde heeft gemaakt aan het voorspelbare en stabiliserende beleid dat zo’n beetje al zijn voorgangers voerden en dat de VS nu een bron van mondiale geopolitieke onrust is. Geopolitieke onrust is een nieuwe realiteit waar we rekening mee moeten blijven houden.

De onrust zie ik ook duidelijk terug bij de beleggers die ik spreek. Is het raadzaam om je portefeuille aan te passen en zo ja, hoe dan? Iedere belegger zal dat anders zien, maar het antwoord op die vraag hangt wat mij betreft af van drie vragen.

Beantwoord de komende drie vragen

De eerste is hoe zeker je bent dat een bepaalde gebeurtenis zal gaan plaatsvinden. Kijken we naar de huidige situatie dan is het de angst dat het conflict tussen de VS en Iran verder zal escaleren, met alle negatieve gevolgen van dien. Met de huidige hoofdrolspelers lijkt het scenario makkelijk te schetsen.

De cruciale vraag is echter: weet je het zeker? Stond Trump begin 2018 ook niet op het punt om Noord-Korea van de kaart te vegen? Zes maanden later schudde hij in Singapore handen met Kim.

Vraag nummer twee: wat zal de impact op de markten zijn? Aandelen zullen dalen en goud zal stijgen, toch zeker? Het kan, maar ook hier gaat het om de vraag hoe zeker je van je zaak bent. Bedenk hierbij dat het gaat om gebeurtenissen die al dagen op de voorpagina’s van de kranten staan en dus niet als een donderslag bij heldere hemel komen.

Sinds de kerst is goud al met 5% in waarde gestegen, terwijl goud de afgelopen vijf kwartalen een beter rendement heeft opgeleverd dan de toch al bovengemiddelde rendementen in aandelen. Hoeveel van de onrust zit er niet al in de markt geprijsd?

Vraag nummer drie: hoe lang zal deze gebeurtenis de markten beïnvloeden? Zeker, de handelsoorlog van vorig jaar zorgde voor de nodige volatiliteit op dagbasis, maar heeft het een duidelijke trendwijziging in financiële markten teweeggebracht? De beleidswijziging van de Fed woog per saldo zwaarder. Een knappe belegger die daar precies op in heeft weten te spelen.

De centrale vraag is dus hoe zeker u van uw zaak bent. Bedenk hierbij dat de meeste van de geopolitieke gebeurtenissen van de afgelopen zestig jaar geen blijvende invloed op de bredere markten hebben gehad. Dat gezegd hebbende: resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, dus ik zal hier niet beweren dat het deze keer wederom met een sisser zal aflopen.

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 8 januari 2020)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s