Preventieve verruiming

Stel je bent de baas van een centrale bank van een niet nader te benoemen land en je twijfelt over de volgende rentestap. In het tweede kwartaal groeide de economie met 2%, een groeivoet die volgens de beschikbare belangrijke indicatoren ook haalbaar zal zijn in het derde kwartaal.

De zwakste schakel lijkt op dit moment de industriële sector te zijn, die – mede door mondiale ontwikkelingen – al enige tijd onder druk staat. Overigens moet die zwakte niet overdreven worden: het producentenvertrouwen van de industriële sector ligt met een waarde van 51,2 nog redelijk verwijderd van het niveau dat nulgroei weergeeft (50). Dat het met de zwakte nog wel meevalt, hangt dan weer samen met de gezonde ontwikkeling van de binnenlandse vraag.

‘Bij ‘Google trends’ zie je dat er sinds 2009 niet zo vaak op de zoekterm ‘recession’ is gezocht’

Consumptieve bestedingen groeiden met 4,7% in reële termen in het tweede kwartaal, geholpen door een gezonde banengroei (de werkloosheid ligt beneden de 4%) en een loongroei van 3,2%. De kerninflatie ligt vrij stabiel op een niveau van 2,2%, licht boven de effectieve beleidsrente van 2,12%. De vraag is: Wat gaat u doen met de rente? Verhogen, afwachten of verlagen?

Ik denk niet dat het een al te grote verrassing is als ik zeg dat het land in kwestie de VS is. Wat wellicht dan wel weer verrassend is, is de stelligheid waarmee iedereen inmiddels van een renteverlaging uitgaat. Stabiele groei, stabiele inflatie en toch is de renteverlaging van 18 september al volledig ingeprijsd en rekent de markt erop dat de beleidsrente aan het einde van het jaar tot 1,6% verlaagd zal zijn.

Zinloze indicator

Vanwaar die stelligheid van de markt? De twee factoren die alom genoemd worden zijn de handelsoorlog en de inverse yieldcurve, het waarschuwingssignaal dat er wellicht een recessie aan zit te komen. Nou kan ik hier braaf uit de doeken doen dat die yieldcurve een vrij zinloze indicator is en dat monetair beleid niet moet worden ingezet om handelstarieven te compenseren, maar daarmee zou ik voorbijgaan aan een veel belangrijker punt.

Het gaat er niet om wat ík vind, maar wat Amerikaanse consumenten, ondernemers en producenten vinden. Wie bij ‘Google trends’ de zoekterm ‘recession’ voor de VS invult zal zien dat de zoekactiviteit de afgelopen maand naar het hoogste niveau sinds 2009 is opgelopen. De kans dat dit consumptie- en investeringsbeslissingen beïnvloedt is reëel, waarmee de kans op die recessie vanzelf een stapje dichterbij is gekomen.

Dus wat doe je, als centrale bankier van dit land? Wacht je, of verlaag je de rente preventief? Ik denk dat u, ik, maar in elk geval de markt het juiste antwoord al weet.

(Origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 4 september 2019)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s