Melt-up

De eerste helft van het jaar zit er alweer op, wat een goed moment is om even stil te staan bij wat het jaar heeft gebracht, maar vooral ook bij wat we voor de rest van het jaar kunnen verwachten. Wat dat eerste betreft kunnen we kort zijn: voor beleggers was het een prima eerste halfjaar. Zowel in aandelen als in obligaties werd een goede boterham verdiend. In aandelen zagen we plussen van 8% (Japan) tot 20% (VS) en in obligaties van 4,5% (Duitsland) tot 12% (opkomende markten).

‘De periode van tegenvallende maar gestage groei lijkt dus nog wel even aan te houden’

Zeker, de resultaten van aandelen zijn vertekend door het zeer zwakke kwartaal vorig jaar en veel pensioenfondsen zullen de daling van de kapitaalmarktrentes met pijn in hun hart hebben aanschouwd. Maar dat doet weinig af aan het feit dat beleggers mooie rendementen hebben gemaakt.

Vooruitzichten verslechteren

Maar dan de vooruitzichten, daar zijn we bij BlackRock wat minder gerust op. Het is inmiddels wel duidelijk dat het handelsconflict tussen de VS en China reële economische gevolgen heeft. Trump mag dan claimen dat Amerika veel geld verdient aan de ingestelde tarieven, maar uit steeds meer onderzoek blijkt dat het vooral de Amerikaanse consument is die deze miljarden moet ophoesten in de vorm van hogere prijzen. Ook China voelt de economische pijn van het conflict, met naweeën voor de exportgeoriënteerde opkomende landen en Europa als gevolg.

Een handelsakkoord is mogelijk, maar dat het thema van handelsconflicten daarmee opeens verdwenen zal zijn, lijkt hoogst onwaarschijnlijk. De gure wind van protectionisme zal nog wel even rondwaren, met lagere groei en meer onzekerheid voor de wereldeconomie als gevolg.

Een recessie dus? Dankzij de draai die de centrale banken hebben gemaakt, lijkt die kans juist te zijn afgenomen. Doorgaans eindigt de expansiefase doordat de centrale banken – in reactie op oplopende inflatie – de teugels te hard aantrekken, waarna de economie in een recessie belandt. Inflatie is momenteel niet het probleem, wat de centrale banken de ruimte geeft om de monetaire teugels te laten vieren.

De periode van tegenvallende maar gestage groei lijkt dus nog wel even aan te houden. Zoals we in het eerste halfjaar hebben gezien, hoeft dat op zich geen negatief scenario te zijn voor de financiële markten. Sterker nog, het risico van een zogenaamde melt-up in aandelen lijkt zelfs te zijn toegenomen. Een melt-up? Een rally in aandelen tegen beter weten in, gedreven door liquiditeit en een zoektocht naar het rendement dat je in de obligatiemarkt niet meer krijgt.

Een waarschuwing is hierbij op zijn plaats; dergelijke rally’s zijn volatiel en worden doorgaans snel weer getemperd als blijkt dat de onderliggende economie geen verbetering laat zien. Geef mij maar een rally op basis van sterke fundamentals en gezonde winstgroei.

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad op 10 juli 2019)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s