Die bodem

E??n zwaluw maakt nog geen zomer, maar wat als het er twee zijn? Deze week liet Fed vice-chairman Kohn(http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/kohn20090420a.htm)zich voorzichtig positief uit over een mogelijk herstel van deAmerikaanse economie, even later gevolgd door zijn collega Noyer van de ECB,die eveneens een opbeurend geluid liet horen over de Europese economie(http://www.cnbc.com//id/30318442). Veel verder dan ‘minder slecht dan3 maanden geleden’ (Noyer) en ‘signalen zijn nu mixed en niet meer alleen slecht’ (Kohn) kwam het duo nog niet, maar goed, ook herstel moet ergens beginnen. Met die bodem, zeg maar.

Noulig ik niet echt wakker van positieve uitspraken van centrale bankiers.Ten eerste blijken centrale bankiers doorgaans niet de meest briljantevoorspellers te zijn, maar bovendien worden ze betaald om de werelddoor een roze bril te bekijken. Of liever nog, het publiek een rozebril voor te houden, want ‘het is niet de taak van centrale bankiers omde consument de put in te praten’. Of iets van die strekking. En dusmag je alleen maar hoopgevende geluiden van ze verwachten.

Watik echter wel interessant vind is horen waar deze heren het herstel danprecies verwachten of zien. De meest gestelde vraag van het moment isnamelijk of de bodem al in zicht is, en zo ja, waar het herstel danvandaan moet komen. En dan hebben ik het niet zozeer over deaandelenmarkten, maar over de economie.

Het interview van Noyer is wat dat betreft te nietszeggend, maar Kohn geeft wel wat bruikbare informatie. Hij noemt drie potentiele herstelpunten:

  1. Dehuizensector. Aangezien deze crisis bij de huizensector begonnen is, ishet niet vreemd dat ook daar het herstel van de economie weer aanvangt.Om met Kohn te spreken: “Even stabilization in residential construction would remove what has been a significant drag on the U.S. economy.”Indicator om hierbij in de gaten te houden: bouwactiviteit, overhangvan onverkochte woningen, verkoop van woningen en de huizenprijs zelf. 
  2. Voorraden. Toen de crisis halverwege vorig jaar in volle hevigheid uitbarste, leidde dit tot een aanzienlijke stijging van de inventory-sales ratios:hoge voorraden in vergelijking tot veel lagere verkopen. De Amerikaanseeconomie is momenteel druk bezig deze voorraden weg te werken en af tebouwen en als dat eenmaal gebeurd is, zal productie weer hand in handmet de vraag gaan ontwikkelen. Indicator om in de gaten te houden:voorraden.
  3. Olie- en grondstoffenprijzen. De gedaaldegrondstofprijzen hebben bijgedragen aan een verbetering van het re??leinkomen en consumentenbestedingen, aldus Kohn. Daar kan ik verder niet zo heel erg veel mee, eerlijk gezegd.

Als econoom denk ik dat de genoemde indicatoren zeker interessant zijnom in de gaten te houden, maar of we er op korte termijn veel vanhoeven te verwachten vraag ik me serieus af. Wat we tot nu toe hebbengezien is de eerste dreun, waar we nog zeker tweede en derde ordereffecten van gaan zien. We mogen al blij zijn dat de bankensector nietis omgevallen, maar het zou een klein wonder heten als monetaire enfiscale stimuleringsmaatregelen precies voldoende zouden zijn om deterugval in onderliggende activiteit te compenseren.
Als beleggerdenk ik dat het allemaal nog wat moeilijker is. Ik kan me best eenscenario voorstellen waarbij de economie stabiliseert en de beursverder wegzakt (als bijvoorbeeld winsten verder wegzakken), maar geloofniet in een scenario waarbij de economie verder terugvalt en de beursverder herstelt. Puur uitgaande van kansberekening lijkt een verderedaling van de beurs dan ook waarschijnlijk.

Lukas Daalder is een onafhankelijk fundamenteel econoom. Hij is te volgen op twitter (http://twitter.com/ldaalder) en schrijft een blog (http://daalder.posterous.com/).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s