Economische data

Alweer enige tijd geleden begon ik mijneerste baan. Onwennig in pak, onwennig op een stille kamer met uitzichtop een stenen binnentuin. Hoge kasten, stoffige kamers, gevuld metuiterst correcte mensen. Gelukkig waren ze nog wel jong, de meeste vandie mensen, maar dat ik in een houseband speelde, was nou niet heteerste wat ik iedereen vertelde tijdens mijn rondje langs de kamers.Economisch onderzoek werd er gedaan en ik, ik zou mij moeten gaanverdiepen in het landenrisico van sub-sahara Afrika. De vergeeldebriefjes met aantekeningen over het BBP in Nigeria van mijn voorgangerhingen nog aan mijn computer. Usnapt: het was even wennen.
Nou was mijn kamer nog niet destoffigste kamer van de gang, want aan het einde zat een klein kamertjewaar twee hele oude heren zaten, die de hele dag niets anders moestendoen dan cijfers in te tikken. Cijfers van het BBP in Amerika,slotstanden van de Europese beurzen en wisselkoersverhoudingen: datsoort cijfers. Tegenwoordig kan je die uiteraard overal op het internetvinden, maar toendertijd bestond het hele internet nog niet. Overigenskon je je indertijd wel al abonneren op externe dataproviders die aldat werk veel effici??nter deden, maar de twee heren in dat stoffigekamertje waren de laatste stuiptrek van de Oude Tijd, dat alles nog metde hand moest plaatsvinden. Dat ze zelf een computer hadden waseigenlijk al vrij uniek, zeg maar.
Nou was ik juist van de NieuweTijd en had er dus ook niet veel boodschap aan dat die twee heren daarde hele dag cijfers zaten in te kloppen. Je had er ook niet zoveel aan,want de data werd in allerlei verschillende bestanden opgeslagen, voorelk jaar een nieuwe, dus als je een grafiek van de afgelopen 10 jaarwilde maken dan was je wel een uurtje zoet. Uiteraard kon ik daar nietzo goed tegen, dus in de uurtjes die ik over had, programmeerde ik heteen en ander in elkaar, zodat je met een druk op wat knoppen al snelalle mogelijke grafieken uit de computer wist te toveren. Deteleurstelling was groot toen ik klaar was met programeren: allevakanties, ziektedagen en bedrijfsuitjes van de afgelopen tien jaarsprongen als vreemde nulpunten uit de grafieken. Ook het gebruik vanpunten en komma’s liep door elkaar, gebruikte men het ene jaarprocenten om vervolgens weer een weekje absolute getallen te hanterenen ga zo maar door. De data was gewoon onbruikbaar.

Dat was1993. Iets wat je in 2009 toch echt niet meer zal meemaken, dacht ik.Toch kreeg ik een licht deja vu gevoel toen ik vandaag voor het eerstop zoek ging naar economische data. Bij de Federal Reserve Board(http://www.federalreserve.gov/datadownload/) vond ik al snel een mooieplek om een redelijk lange historie van kapitaalmarktrentes tedownloaden. Nog wat onwennig met de beperkte mogelijkheden van GoogleDocs (ik kan lezen en schrijven met Excel, Word en VBA) en de watknullige interface van de site was ik een half uurtje zoet. En na dathalf uur, wederom datzelfde gevoel van teleurstelling:

Ook de FED gaat kennelijk nogal vaak op bedrijfsuitje…

Gelukkigis dit redelijk makkelijk te ondervangen en ik ben al blij dat ik dezedata heb gevonden. De komende weken ga ik verder aan de slag om denoodzakelijke data boven tafel te krijgen. Het is uiteindelijk debedoeling dat alle bronnen overzichtelijk terug te vinden zijn op dezesite. Verder ben ik nog aan het kijken of en hoe ik gemaakte grafiekeneveneens openbaar kan aanbieden: wordt vervolgd.

One thought on “Economische data

  1. @ldaalder ik wil wel graag die amerikaanse 10 jaars rente kopen op de spikejes naar beneden. of zitten die alleen in excel?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s