De quiz voor 2022

Stel je zo’n quiz voor op Buzzfeed of in de Flair, waarmee je aan de hand van slechts tien vragen ontdekt welke persoonlijkheid je hebt. De grillige werkelijkheid platgeslagen en teruggebracht tot simpele en overzichtelijke resultaten. Zou dat niet ook heel handig zijn voor al die economen en strategen die zich nu weer buigen over de vraag hoe de wereldeconomie er volgend jaar uit komt te zien?

Het leek me geen onaardig idee. Er zijn veel schuivende panelen, dus de behoefte aan een platgeslagen werkelijkheid is groot. Dat het een half jaar geleden vooral over ‘roaring twenties’ ging en nu over stagflatie en Minsky, zegt denk ik wel genoeg.

Lees mee en kruis aan!

Daarom presenteer ik hier de checklist van vragen waarmee elke econoom tot een afgewogen visie kan komen. Lees mee en kruis aan!

1) Het coronavirus is volgend jaar grotendeels wel/niet onder controle.

2) Aanbodproblemen in de wereldeconomie, zoals de tekorten aan containerschepen, halfgeleiders, truckers en gas zijn van tijdelijke/langdurige aard.

3) Door het grotendeels opkopen van nieuw uitgegeven staatsschuld weten centrale banken een schuldencrisis wel/niet voor zich uit te schuiven.

4) Centrale banken houden terecht vast aan het beleid om meer inflatie te accepteren/lopen hopeloos achter de feiten aan wat inflatie betreft.

5) De energietransitie gericht op het reduceren van CO₂-uitstoot leidt om de zoveel tijd tot tijdelijke uitschieters in energieprijzen/is drie maatjes te groot voor de toch al verzwakte wereldeconomie.

6) China, dé groeimotor achter de wereldeconomie van de afgelopen tien jaar, krijgt de trein volgend jaar gewoon weer op de rails/sukkelt van nu af aan van crisis naar crisis.

Het mooiste zou zijn als ik nu met een soort flowchart kon laten zien bij welk scenario de verschillende antwoorden uitkomen. Met woorden is dat lastig, dus ik beperk me hier tot de extreemste uitschieters.

Heeft u bij alle vragen voor de eerste optie gekozen, dan komen we in het ‘steady she goes’-scenario uit. Alle problemen zijn tijdelijk, elke hobbel is te nemen, de wereldeconomie zegeviert. Heeft u daarentegen vooral voor de tweede optie gekozen, dan komt u uit bij iets dat waarschijnlijk het beste als ‘de rollercoaster’ kan worden getypeerd. Hyperstagflatie, de moeder aller schuldencrisissen, implosies en dat allemaal al voor de lente om is.

Iets zegt me dat er in heel wat visies dit jaar de eerste antwoorden gekozen gaan worden.

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 20 oktober 2021)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s