Nog meer eigen aandelen inkopen

http://www.blackrockblog.com/2015/06/01/pay-attention-todays-buyback-boom/

Sorry dat ik het deze week wederom over de inkoop van eigen aandelen ga hebben, maar het is nu eenmaal een populair thema. En niet onbelangrijk bovendien. Er gaat geen dag voorbij of ik lees wel wat over…

Als we het over de inkoop van eigen aandelen hebben, is er een ruime keuze aan grafieken die ik kan laten zien. Vorige week stond ik kritisch stil bij een grafiek die het vermeende verband tussen de inkoop van eigen aandelen en het behaalde rendement van aandelen weergaf, deze week presenteer ik een hele verzameling van grafieken die inzicht geven in de omvang en de gevolgen van de koopwoede. Overigens bewaar ik een verrassing voor het einde.

Maar eerst maar eens die eerste grafiek, die afkomstig is van Deutsche Bank. De grafiek geeft keurig weer voor hoeveel geld er de afgelopen vijf jaar aan aandelen is teruggekocht en dat laat weinig aan de verbeelding over. De blauwe balken geven de aangekondigde bedragen per week weer (nogal volatiel), de blauwe lijn geeft vervolgens het driemaands voortschrijdende gemiddelde weer. Ik denk dat we er kort over kunnen zijn dat de inkoop van eigen aandelen ongekend populair is. Weliswaar is het record van het derde kwartaal in 2007 nog niet officieel gebroken (toen werd er ter waarde van $ 172 miljard voor aandelen teruggekocht), maar aangezien de donkere lijn in de eerste grafiek het gemiddelde laat zien van drie maanden, ziet het er naar uit dat dat record er in het tweede kwartaal met gemak aan gaat. Strikt genomen weten we nog niet wat de maand juni ons gaat brengen, maar als we onderstaande grafiek bekijken –die het seizoenspatroon van aankoop eigen aandelen weergeeft – hoeven we niet echt bang te zijn dat juni een grote daling zal opleveren.

V0e2W-8MvxGcK7JVN5OUlls3s3HK-IjWdgyWWgxtghqnHjoLqK_kwwezedmUPNA6GpEiAJAugNaW-BB62HPap8RqFcDufRLbvJr7IwgD-oF94aH4bIM4KQNvW1Xe7nRaakw0jKR9yucY0hiJ
http://www.businessinsider.com/goldman-on-buybacks-and-market-volatility-2014-10

Een andere manier om de populariteit van eigen aandelen weer te geven is door niet naar het absolute bedrag te kijken, maar naar hoeveel beslag die aankoop nou eigenlijk legt op de liquide middelen van een bedrijf. Dat laat de volgende grafiek zien. Nog geen record, maar veel scheelt het nou ook weer niet.

_Ay09sGpS-9-gJMHkvKUPdSACIpw7tp6dB_Ri6GEnW1yWDVyShuyTGX3QETLNd1Zu1RBICasxlKbmKOE4pgYH-dJlypWamHch4kYe6t5yRQDA0Zd5Xh9aw-98mMoYD7OGs_sQxAV4cwxA9Zg
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-02/goldman-sachs-to-companies-stop-buying-back-your-stock

Nou is de vraag uiteraard wat nou eigenlijk de gevolgen zijn van al dat inkopen van de eigen aandelen. Vorige week heb ik al even stilgestaan bij de keerzijde van al dat geld dat almaar wordt teruggeven aan die aandeelhouders: het wordt niet in de economie geïnvesteerd. Theoretisch kan dat er toe leiden dat er dan ook minder geïnnoveerd wordt, waarmee de groeivoet van de Amerikaanse economie lager uitkomt.

Een tweede effect is dat de inkoop van eigen aandelen tot een hogere winst per aandeel leidt. De logica is simpel: zelfs als een bedrijf precies dezelfde winst maakt als vorig jaar, kan je toch een hogere winst per aandeel krijgen, zolang je je aantal uitstaande maar weet terug te brengen. In principe heeft dat een dempende werking van de volatiliteit van de winst per aandeel tot gevolg, zoals ook naar voren komt uit onderstaande grafiek.

oNAX-UEpKBq5eQA1q6D70gvYeCs0KkMpnRfX8NwVJN1Fg0zKokHcwJIyPzg3cmkyurgD2HlIvw5sc0dMuyapcIUohZx1adKwacwcmgVu215S2enhgwx-sYF9p0Sq-KmlLH8TEFzomIKrk1R5

http://uk.businessinsider.com/how-much-buybacks-boosting-earnings-per-share-2015-5

Een bijkomend effect is dat je met de uitvoering van het aankoopprogramma ook nog eens wat volatiliteit van het koersverloop kan verlagen. Het bedrijf moet de aandelen immers van bestaande aandeelhouders overnemen, wat inhoudt dat ze ze gewoon moeten kopen in de markt. Als je dat doet als de koersen tijdelijk even onder druk komen te staan, fungeert het aankoopprogramma als een soort vangnet. Gegeven dat de aankoopprogramma’s doorgaans klein zijn ten opzichte van de totale uitstaande aandelen, moet dit effect overigens niet overschat worden.

Alleen positief dan?
Positief nieuws dus: aankoopprogramma’s verlagen de volatiliteit van de winst (per aandeel) en de aandelenkoers. Zo simpel blijkt het helaas toch niet te zijn. Een volgende factor die namelijk van belang is, is de impact die het kan hebben op de kapitaalstructuur van een bedrijf. Die eerste grafiek trof ik in een presentatie van Sander Bus, die bij Robeco verantwoordelijk is voor de beleggingen in bedrijfsobligaties met lage kredietwaardigheid. Wat blijkt? Doordat de rente momenteel zo laag staat, wordt een groot deel van de inkoop van eigen aandelen niet betaald uit de behaalde winst, maar financiert men het door obligaties –schuld- uit te geven. In dat geval heeft zo’n aankoopprogramma dus een negatieve impact op de kredietwaardigheid van een bedrijf. Op de korte termijn is er misschien een positief effect, maar op de langere termijn –en zeker als de rente weer eens gaat oplopen- liggen er dus risico’s op de loer.

Maar als er elk jaar zoveel aandelen worden ingekocht, blijven er uiteindelijk dan nog wel aandelen over, vraag u zich misschien af. Hier is de opmerkelijke conclusie: dat loopt zo’n vaart nog niet. Onderstaande grafiek (van slechte kwaliteit) heb ik al eens een keer eerder laten zien: hij geeft de netto ontwikkeling van het aantal uitstaande aandelen weer. De zwarte balken aan de onderkant zijn de aankoopprogramma’s, maar daar staan de blauwe balkjes tegenover. De blauwe balkjes zijn enerzijds de nieuwe bedrijven die naar de beurs komen (de Alibaba’s van deze wereld), maar daarnaast ook de uitgifte van nieuwe aandelen van bestaande bedrijven. Dat het hier niet alleen maar om bedrijven gaat die in de problemen zijn en daarom nieuw kapitaal moeten aantrekken, wordt wel duidelijk als je dit artikel in Forbes over Qualcomm leest.

tv8ZBq03a2tt_lzVmPsG_BxBcYTSd3FprpkEo_SdYn_dSIYZaCFf_MUdKgNt6YrpRBPOPtGrc2u6is-HtK9RJQQ8bSpuqz4V_OClL5aA7gGX1TfbX8zQVZD18TAeerE2d7yKssUDqSp15vti
https://lukasdaalder.com/2014/06/27/inkoop-eigen-aandelen/

Qualcomm heeft de afgelopen vijf jaar zo’n 238 miljoen aandelen terug gekocht. Wie echter denkt dat er daarmee minder Qualcomm aandelen zijn, heeft het echter mis: er zijn in die periode 41 miljoen aandelen bijgekomen. Deze nieuwe aandelen komen voort uit de aandelen die naar de markt zijn gekomen samenhangend met de optie-pakketten voor het personeel en het hoger management. Het treurige is nu dat de nieuwe aandelen gemiddeld zijn uitgegeven op een koers van $ 53,54, terwijl de aandelen op een gemiddelde koers van $ 56,14 teruggekocht zijn.

Kortom, dat er wat kanttekeningen geplaatst worden bij de ongebreidelde inkoop van eigen aandelen, daar kan ik me best iets bij voorstellen.

One thought on “Nog meer eigen aandelen inkopen

  1. Pingback: All-time high | Best of the Web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s