Inkoop eigen aandelen

Verbaast over de aanhoudende rally in aandelen? Volgens Ed Yardeni is het allemaal niet zo heel vreemd: het zijn de bedrijven zelf die de aandelenmarkt hoger kopen!

Ed Yardeni -inmiddels actief op zijn eigen website bekend onder de naam “Dr. Ed’s Blog”, was een grote naam aan het einde van de jaren 90. Werkzaam bij Deutsche Morgan Grenfell wist hij zich in periode op tot dé expert op het grote Y2K probleem op te werken. Y2K? Dat was het probleem dat alle computers rond de eeuwwisseling op zwart zouden gaan, vliegtuigen uit de lucht zouden vallen en pompstations geen benzine meer zouden gaan leveren. Of althans, daar had hij een heel model over ontwikkeld, vol kansberekeningen en kekke plaatjes. Hij mocht er zelfs over komen praten bij de regeringsleiders van de G7, dus het was echt geen kleine jongen. Dat de eeuwwisseling vervolgens zonder noemenswaardige problemen verliep was mede te danken aan zijn waarschuwingen die hij er van te voren over gegeven had. Of althans, dat was de draai die hij er indertijd aan gaf, als ik me niet vergis.

Maar dat terzijde. Het gaat niet om dokter Ed, maar om het plaatje. Wat laat die zien? De rode lijn geeft het verloop van de S&P500 weer vanaf 1999 en de groene en blauwe blokjes de totale som die het bedrijfsleven heeft neergeteld in de vorm van dividend en de aankoop van eigen aandelen. Dividend (groen) is hierbij redelijk stabiel, de terugkoop van aandelen (blauwpaars) is hierbij heel wat volatieler.

Het interessante van dividend en inkoop eigen aandelen is, dat hoewel het in beide gevallen om een uitgavepost voor het bedrijf gaat, de gevolgen op de aandelenkoers van een bedrijf in principe heel anders is. Een bedrijf dat dividend uitkeert zal op de dag van betaling zien dat de marktwaarde van zijn bedrijf daalt. Het geld is weg, de aandeelhouders kunnen er mee doen wat ze zelf willen. Sommige zullen het herbeleggen, maar of dat in hetzelfde aandeel zal zijn, of misschien in obligaties, dat is niet zeker. Een bedrijf dat er daarentegen voor kiest om de eigen aandelen in te kopen, ondersteunt zijn eigen koers en –als die aandelen vervolgens worden geannuleerd- verhoogt de winst per uitstaande aandeel.

De logica van de grafiek is simpel: het zijn de bedrijven die de aandelenmarkt omhoog kopen. Dokter Ed noemt het zelfs een vorm van financial engenieering: ze verhogen de winst per aandeel, zelfs als de onderliggende winst niet stijgt.

Simpel, maar misschien ook wel te simpel. De beurs is uiteraard niet alleen gevoelig voor de aankoop van aandelen, maar ook voor verkoop van aandelen. Denk aan bedrijven die nieuwe aandelen uitgeven om een overname te financieren, denk aan Facebook. Dat geld moet ergens vandaan komen en vaak komt dat doordat mensen verschuiven in hun portefeuille. Nou zit Facebook niet op de eerste dag in de S&P500, dus dat vang je niet door alleen naar die index te kijken. Onderstaande grafiek (van slechte kwaliteit) laat niet de bruto inkoop zien, maar richt zich op de netto inkoop. Daarnaast is het niet slechts de S&P500, maar voor de hele wereld. En wat blijkt: er is sprake van een netto uitgifte van aandelen…

Macintosh HD:Users:lukas:Dropbox:Screenshots:Screenshot 2014-06-26 18.04.52.png

Wat mij overigens vooral opvalt van die eerste grafiek, is hoe slecht het ‘beleggingsbeleid’ van het bedrijfsleven eigenlijk is. Je zou denken dat je als bedrijf toch een kennisvoorsprong hebt als het gaat over de sector, of dan toch op zijn minst het bedrijf waarin je werkt. Wat blijkt echter: het bedrijfsleven loopt net zo achter de markt aan als de markt zelf! Kopen als het duur is, minder kopen als het spotgoedkoop is….

2 thoughts on “Inkoop eigen aandelen

  1. Pingback: Nog meer eigen aandelen inkopen | Best of the Web

  2. Pingback: All-time high | Best of the Web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s