Best links of the web:10-12-08, nr 221

Morgen allen. Deze grafiek verdient een tien omdat ze van een puntenwolk toch een mooi boodschap hebben weten te maken

Unknownname

(bron: http://www.businessinsider.com/market-valuation-and-inflation-2010-12)

Amerikaans consumentenkrediet neemt weer toe, maar credit card schuld (revolving) blijft dalen

Media_http1bpblogspot_uwrkd

Aardige grafische weergave van hoe het producentenvertrouwen zich momenteel ontwikkelt…

…en dit is een andere manier om er ook naar te kijken.

Media_http3bpblogspot_gabdc

Niet alleen maar tegenvallers voor de Amerikaanse arbeidsmarkt

Media_httpwwwritholtz_zcman

En ook de nieuwe Manpower Employment Outlook Survey is weer uit:

Grondstoffen, die had je moeten hebben, want die zijn weer hot

Media_httppaulkedrosk_qekbg

Aardig detail over de verlenging van de steun aan Amerikaanse werklozen: het geldt dat niet voor de langdurig wrklozen…

QE2 leidt tot een kortere duration van uitstaande staatsschuld, terwijl het juist verlengd zou moeten worden…

Ah! Portugal kiest de weg van de aanval

En we hebben weer een bijdrage in de rubriek twee-lijntjes-die-eigenlijk-niet-veel-met-elkaar-te-maken-hebben!

Bovenstaande links komen van publieke websites, waarbij ik verwacht en hoop dat er op een correcte wijze met data, grafieken en informatie is omgegaan. Garanties daaromtrent geef ik echter zeker niet af. De links zijn niet bedoeld om mijn eigen mening weer te geven, maar zijn slechts ter informatie en ter prikkeling: het komt regelmatig voor dat ik het niet met de gekozen argumentatie eens ben. Ik laat het aan de lezer zelf om een eigen oordeel te vellen, maar sta open voor suggesties of input. Discussie over de stellingen van de links juich ik overigens van harte toe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s