Buy the Rumour, Sell the Fed

Over QE2 is uiteraard al aardig wat geschreven. Het plan van de Fed om ter waarde van $ 600 miljard aan staatsschuld te kopen is weliswaar pas anderhalve week geleden bekendgemaakt, maar in de financiële markten was het al vanaf 27 augustus actueel. Op die dag was er een bijeenkomst in Jackson Hole, waarbij Ben Bernanke de deur naar QE2 duidelijk open zette. Sinds die tijd is er geen dag meer voorbij gegaan zonder dat het niet over QE2 ging. Dat het thema oud is, betekent echter niet dat er niets nieuws meer over te melden is.

Boodschappenlijstje
Zo maakte de Fed vorige week woensdag een persbericht bekend waarin ze specificeerden wat ze precies denken te gaan kopen. Een soort boodschappenlijstje, eigenlijk, maar dan van ongekende opvang. In het totaal gaat de Fed ter waarde van $ 105 miljard aankopen. Niet de $ 75 miljard die onder QE2 is aangekondigd, maar $ 105 miljard, omdat er deze maand ook nog eens naar schatting $ 30 miljard vrijvalt uit de Mortgage Backed Securities portefeuille –QE1- die geherinvesteerd zal worden.

$ 105 miljard. Om dat even in perspectief te plaatsen, omgerekend naar euro’s tegen de huidige koers (van 1.365) is dat EUR 77 miljard. Voor dat bedrag kan je een kwart van de AEX kopen. Elke maand weer. Overigens is het boodschappenlijstje van de Fed heel wat minder boeiend en ziet er zo uit:

7unknownname

De interessante punten die er wat mij betreft uitschieten is dat 1) dat ook de TIPS (obligaties die bescherming bieden voor inflatie) in het opkoopprogramma zijn opgenomen 2) de Fed wel degelijk langer dan 10 jaars staatsschuld opkoopt (op 19 en 29 november en 6 december). Dat laatste was voor mij een verrassing, maar blijkt eigenlijk al langer het geval te zijn.

Tegenstand groeit
Een andere punt is dat er steeds meer tegenstand lijkt te bestaan tegen de nieuw afgekondigde QE2 maatregelen. Vorige week meldden zich al enkele Fed-leden, die een kritisch geluid lieten horen, waaronder board governer Kevin Warsh, de President van Dallas Fed Richard Fisher en de aanvoerder van de haviken binnen de Fed en President van de Kansas Fed Thomas Hoenig. Ook de opkomende landen waren allesbehalve gelukkig met de nieuwe beleidsplannen van de Fed, waarbij van meerdere kanten te kennen werd gegeven dat wellicht kapitaalrestricties zouden worden ingevoerd om de toevoer van nieuw kapitaal in te dammen.

En vanmorgen stond er vervolgens een kritische ingezonden brief in de Wall Street Journal, van diverse economen en republikeinen. En de lijst groei dagelijks verder, zoals Schläuble, Posner, Taleb en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat zegt de markt?
Maar dan het derde punt, eigenlijk het leukste punt. Wat vindt de markt er nou eigenlijk van? Is het een typsiche gevalletje van Buy the Rumour and Sell the Fact? Ik laat even wat grafieken zien, waarbij ik de koersverandering sinds 27 augustus laat zien (Jackson Hole) tot aan 3 november (QE2), en vanaf QE2 tot nu. Aangezien die laatste reeks nog wat kort is, kan je uiteraard geen al te stellige conclusies trekken. Het zijn aardig wat grafieken, maar je kan er snel langs vliegen.

Ik begin met de Amerikaanse aandelenmarkten:
De S&P…

6unknownname

De Dow Jones…

5unknownname

En de Nasdaq

1unknownname

De conclusie lijkt in elk geval duidelijk dat er een behoorlijke rally heeft plaatsgevonden sinds Jackson Hole, van een echte sell the fact lijkt nog geen sprake te zijn. Uiteraard kan dat ook mede te danken zijn aan de sterke macrocijfers die we sinds het begin van deze maand uit de VS hebben gezien.

Dan twee grafieken van de dollar, waarbij ik –bij wijze van uitzondering- USDEUR weergeef en niet het normale EURUSD. Op die manier zijn beide grafieken op dezelfde wijze te interpreteren: een dalende lijn betekent in dit geval dat de dollar in waarde daalt.

Eerst USDEUR

0unknownname

En dan USDJPY

3unknownname

Ook hier sterke uitslagen sinds Jackson Hole, mede dankzij de Japanse interventies die daar ook nog eens doorheen lopen. QE2 lijkt in beide gevallen wel ongeveer samen te hangen met het keerpunt voor de dollar. Bij Europa speelt het oplaaien van de Eurozone crisis uiteraard een rol, maar dat is voor Japan zeker geen punt. Kennelijk ligt men in de valutamarkt niet echt wakker van 100 miljard meer…

Vervolgens twee grondstoffenmarkten:

Goud!

8unknownname

Olie…

Unknownname

Buy the Rumour en Buy the Fact, lijkt hier het meeste van toepassing te zijn. Of eigenlijk Buy Gold, no matter what, als je de lijn zo ziet, want ook voor Jackson Hole was er al sprake van een gestage opmars.

En dan, als laatste de Amerikaanse kapitaalmarkt. Dit is eigenlijk de echte test, want hier is het beleid van de Fed het duidelijkst merkbaar. Het doel van de Fed is immers niet alleen de korte rente, maar ook de langere rentes laag te houden? Laat dat nou net een aardige verassing opleveren…

2 jaars

2unknownname

10 jaars

4unknownname

Sinds de concrete aankondiging van de plannen is de kapitaalmarkt duidelijk onder druk komen te staan. Sterker nog, gerekend vanaf Jackson Hole staat alleen de 2 jaars rente nog marginaal lager, terwijl de 10 jaars rente –ondanks $ 600 miljard aan aangekondigde obligatie-aankopen- momenteel hoger staan. Toegegeven, het is nog te kort dag voor harde conclusies, maar in de obligatiemarkt lijkt men momenteel te kiezen voor Buy the Rumour, Sell the Fed…

(origineel gepubliceerd op www.iex.nl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s