Best links of the web:10-11-16, nr 205

Morgen allen. Een 'normale' yieldcurve versus hetgeen waar we het nu mee moeten doen

Unknownname

(http://www.crossingwallstreet.com/archives/2010/11/what-does-a-normal-yield-curve-look-like.html)

Was ik gister helemaal vergeten de Best of the Week te vermelden. Van vorige week, uiteraard.

De correctie in de Amerikaanse huizenmarkt is nog niet voorbij: S&P verwacht een daling van 7% tot 10% in 2011…

Na analyse van de Amerikaanse detailhandelscijfers van gisteren: 'excellent'

Mooie tool die de returns laat zien sinds de aankondiging van QE2, ook in euro. Er komt vandaag een column van mijn hand op www.iex.nl die daar ook over gaat, toevallig

Het getrek aan Ierland houdt aan

Een presentatie met wat aardige slides over debt crisis uit het verleden

In navolging op de link van gisteren: wat is er mis met muni-bonds in de VS?

Inflatie! Eindelijk!
http://www.businessinsider.com/morgan-stanley-we-are-on-the-brink-of-an-inflation-deluge-2010-11

Credit Suisse geeft wat onvriendelijk ogende schattingen af voor de kosten van de problemen van Europa…

Bovenstaande links komen van publieke websites, waarbij ik verwacht en hoop dat er op een correcte wijze met data, grafieken en informatie is omgegaan. Garanties daaromtrent geef ik echter zeker niet af. De links zijn niet bedoeld om mijn eigen mening weer te geven, maar zijn slechts ter informatie en ter prikkeling: het komt regelmatig voor dat ik het niet met de gekozen argumentatie eens ben. Ik laat het aan de lezer zelf om een eigen oordeel te vellen, maar sta open voor suggesties of input. Discussie over de stellingen van de links juich ik overigens van harte toe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s