Best links of the web 10-01-04, nr 1

Even ter introductie: het is mijn streven om vanaf vandaag een morning mail rond te gaan sturen. Geen slotstanden, geen recaps, maar alleen links van artikelen die ik de dag ervoor gelezen heb. Het streven moet als volgt zijn:

  1. het moet mij -bijna- geen extra tijd kosten (ik filter de links sowieso, en zo is er ook nog iets van spin-off)
  2. het moet de lezer ook -bijna- geen extra tijd kosten. 10 links is het maximum.
  3. het hoeft niet mijn/onze mening weer te geven.
  4. er is geen garantie voor continuiteit: geen leuke links: geen mail, vakantie: geen mail.
  5. het moet leesbaar zijn. Te technische verhandelingen die wel interessant zijn stuur ik slechts naar geinteresseerden.
  6. regel 2 gaat vast een keer gebroken worden

Suggesties zijn uiteraard welkom. Suggesties over wie dit ook zou willen ontvangen eveneens.

Goed in de gaten te houden, een handelsoorlog tussen China & US, de yuan en de publieke opinie in de VS (Krugman). Overcapaciteit in China werkt dit in de hand.

Krugman heeft er ook een duidelijke mening over:

Niet alleen Griekenland en het VK zitten qua rating in de problemen: ook…. Nederland?

Een IEX column over themabeleggen: it’s hot.

Wat overpeinzingen over de Amerikaanse bond market

Aardig -maar kort- overzicht van de meest in het oog springende meningen van onze concurrenten

Een interessant overzicht van flow of funds in de VS: mutual funds hebben nog steeds te maken met een outflow

En zowaar ook nog een grappige uitsmijter

En de beste wensen, uiteraard.

One thought on “Best links of the web 10-01-04, nr 1

  1. Pingback: Best of the Web, complementary edition. | Best of the Web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s