Voorspel

Stel u moet een voorspelling doen over de financiële markten. Ik weet het, ik weet het – het is een ondankbare taak, bij voorbaat gedoemd tot mislukken. Maar toch, het moet. Wees gerust, ik maak het u iets makkelijker. Ik ben niet op zoek naar de eindstand van de AEX, ik wil echt niet weten in welke goot bitcoin belandt, ik ben al blij met een simpel ‘hoger’ of ‘lager’. Sterker nog, ik geef u alle informatie die u nodig heeft om tot een gefundeerde uitspraak te komen.

Zo kan ik u verklappen dat het om een economie gaat die gedurende het jaar een duidelijke groeiversnelling laat zien. Waar de groei in het voorgaande jaar op 1,7% uitkwam, kunnen we voor het lopende jaar rekenen op een groei van 2,3%. De vooruitzichten daarna zijn verder prima. De groeimotor ronkt aardig en dat zie je ook gelijk terug in de ontwikkeling van de werkloosheid, die gestaag daalt van 4,7% naar 4,1%, ver onder het langdurig gemiddelde. Inflatie? Die loopt per saldo op van 1,3% naar een gemiddelde van net boven de 2%. Toegegeven, de stijging is voornamelijk het gevolg van een olieprijsstijging en niet door oplopende lonen, maar dat zal de centrale bank van het land er niet van weerhouden om de beleidsrente in drie stapjes met 0,75% (75 basispunten) te verhogen. Sterker nog, de centrale bank vindt de economie dusdanig robuust dat ze aankondigt haar obligatieportefeuille te gaan reduceren. Niets radicaals – een deel van de aflopende leningen wordt niet geherinvesteerd – maar toch, het betekent per saldo dat er meer obligaties door andere partijen gekocht moeten worden. Weet u wat? Ik doe er nog een geinig belastingplan bij. Een belastingverlaging voor iedereen, een extra stimulans voor die toch al ronkende economie! Dat het tot een oplopend overheidstekort zal leiden, dat weet iedereen, maar wordt met de mantel der liefde bedekt.

En dan mag u nu voorspellen

Goed, kom ik bij de voorspelling. Wat denkt u dat dat er in dit geval met de kapitaalmarktrente zal gebeuren: stijgen of dalen? Stijgen zegt u? Tssss….

Het zal vast niet als een grote verassing komen dat ik het hier over de Amerikaanse economie in 2017 had. De kapitaalmarktrente (10 jaar) stond aan het begin van het jaar op 2,44% en sloot het jaar op een niveau van 2,40%. Lager dus, zij het marginaal.

Onwaarschijnlijk of niet? Niet, zullen de aanhangers van de secular stagnation theorie zeggen. Er wordt simpelweg te veel gespaard. Sterker nog, moet je eens opletten wat er met die kapitaalmarktrente gaat gebeuren als de groei weer eens afzwakt, of als de beurs daalt: die 2% grens gaat er aan. Onzin, zeggen de groeioptimisten, de kapitaalmarkt leeft in een ontkenningsfase die elk moment kan aflopen: 3%, here we come! En zolang beide partijen dat maar blijven denken, gaat die kapitaalmarktrente nergens heen.

(origineel gepubliceerd in het Fnancieele Dagblad van 8 januari 2018)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s