Koersenbingo

Wat mijn koersdoel voor de AEX voor 2017 was, wilde iemand laatst weten. Koersdoel? Daar doe ik niet aan, was mijn antwoord. Het afgeven van een concreet koersdoel voor de AEX of de S&P500 is op voorhand gedoemd te mislukken. Zo bewoog de AEX het afgelopen jaar in een bandbreedte van -13% tot +10% om aan het bovenkant van de range te eindigen. We hebben echter puur mazzel gehad dat het jaareinde op 31 december viel. Had Julius Caesar 6 november als laatste dag van het jaar aangewezen, dan hadden we het jaar nog met een 12-maands verlies van 6% afgesloten. Een paar weken tijd kan in aandelenland aardig wat verschil opleveren. De veilige weg lijkt wellicht om van het gemiddelde rendement over de lange termijn uit te gaan, maar ook dat is een kansloze aanpak. Het gemiddelde rendement krijg je bijna nooit. Gemiddeld leverde een belegging in de S&P500 vanaf 1930 een prijsrendement van 7,8% op, maar zijn er slechts vijf jaren geweest waarin het jaarrendement in de range van 5% tot 10% lag. Ter vergelijking: er zijn negen jaren geweest waarin het rendement tussen de 25% en 30% lag en eveneens negen jaar met een verlies van tussen de 15% en 10%. Alleen een sukkel gaat voor het gemiddelde.

Telebingo koersdoel

Maar goed, in het kader van de Nieuwjaarstraditie dat ik elk jaar met een Telebingo beleggingstip kom, doe ik hier dan toch een Volledig Kansloze Gooi om een koersdoel voor de beurs af te geven. Ik kom tot mijn eindoordeel door drie beurswijsheden met elkaar te combineren, te beginnen met de Presidential Cycle. Dit fenomeen beschrijft het koersverloop dat de Amerikaanse beurs tijdens de verschillende jaren van het presidentschap. Dit verloop blijkt op zich relatief stabiel te zijn, waarbij met name het derde jaar als het topjaar te boek staat. Het eerste jaar is niet denderend: gerekend van de dag van de verkiezing stond de S&P500 gemiddeld aan het einde van het eerste kalenderjaar 6% hoger. Trek ik de reeds plaatsgevonden ‘Trump-rally’ hier vanaf, kom ik op een mager plusje van 1%. Het tweede fenomeen is het 7-effect, de constatering dat de beurs het in een jaar dat eindigt op een 7 doorgaans niet echt goed doet. Vraag niet waarom, maar sinds 1930 leverden de 7-jaren een gemiddeld verlies van 1% op. Als laatste wijsheid trek ik het jaar van de Haan uit de kast, verwijzend naar de Chinese kalenderindeling. Hanenjaren leverden de afgelopen 85 jaar een gemiddeld rendement van 7% voor de S&P500 op. Combineer ik de drie, dan kom ik op een gemiddelde koerswinst van 2.5% voor de S&P500, met een koersdoel van 2300.

En ik organiseer een borrel als het uitkomt.

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 2 januari 2017)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s