Wichelroederij

Vijf jaar geleden publiceerden twee onderzoekers (David Lucca en Emanuel Moench) een onderzoek over het verband tussen de Fed en aandelenmarkten (the Pre-FOMC Announcement Drift). Hierbij was het de onderzoekers opgevallen dat aandelen in de 24 uur vóór het rentebesluit van de Fed de S&P500 vrij consequent een positief rendement liet zien. Ongeacht de uitkomst van het besluit, of het nu ging om renteverhogingen of verlagingen, de S&P liep doorgaans op. Het gemiddelde rendement bedroeg zelfs 0,49% per dag, wat al snel tot een jaarrendement van bijna 200% optelt. Sterker nog, als je in de periode van 1994 tot 2011 louter in die 24 uur belegd was geweest, had je meer dan 80% van het totale rendement over die periode behaald, aldus het onderzoek.

Dit soort verbanden roept altijd de vraag op of er sprake van een ‘echt’ verband, of dat het hier om puur toeval gaat: had je dit resultaat ook kunnen bereiken door bijvoorbeeld elke even-dinsdag-na-een-volle-maan te beleggen? Eén argument dat ervoor pleit dat het hier om een echt fenomeen gaat, is dat het logisch is om een verband tussen monetair beleid en de financiële markten te veronderstellen. De hoop op een renteverlaging doet de markten leven en dat er partijen zijn die aan de vooravond van een rentebesluit nog een gokje willen wagen, geloof ik zo: dat is met die volle-maan wichelroederij zeker niet het geval. Dat gezegd hebbende, zijn er toch ook wat haken en ogen aan het veronderstelde verband. Waarom zou er steevast op een positieve uitkomst gegokt worden? Waarom zien we het effect niet terug in de obligatiemarkt? En -zeker niet onbelangrijk- waarom zou dit fenomeen blijven bestaan? Als iedereen hier op inspeelt en 24 uur van te voren een order inlegt, wordt de opwaartse ‘drift’ in feite naar voren wordt gehaald.

Wat dat laatste punt betreft lijken we de afgelopen jaren op onze wenken bediend zijn. Sinds eind 2013 is ervan dit verband weinig meer over: waar de brede markt per saldo een positief resultaat neerzette, leverde de strategie een verlies op. Weg makkelijke handelsstrategie…

Nieuw onderzoek

Niet getreurd. Een nieuw onderzoek (Stock Returns over the FOMC cycle) van een nieuwe groep onderzoekers is met een variatie op dit thema op de proppen gekomen. Niet de dag is van belang, nee, de week waarin de FOMC bijeenkomt. Gegeven het eerder genoemde risico van arbitrage kan ik me daar op zich nog wel iets bij voorstellen. Maar nu komt ie: niet alleen de week van de FOMC-vergadering, ook elke even week die daarop volgt. De oneven weken dus niet.

Beleggen in even weken? Right. Gunde ik dat eerste onderzoek nog het voordeel van de twijfel, voor de sequal heb ik maar drie woorden over: volle maan wichelroederij.

(Origineel gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 5 september 2016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s