Chinees gestuntel

Hoe help je je reputatie als feilloze leiders binnen een jaar om zeep? Jaren hebben we met zijn allen verbaasd zitten kijken hoe de Chinese autoriteiten hun economie op de rails wisten te houden, ondanks het duizelingwekkende tempo waarin deze getransformeerd werd van een zieltogend hoopje ellende tot een ware wereldmacht. Het communistische systeem in het Oostblok donderde met veel geweld in elkaar, het Keynesiaanse groeimodel raakte in het Westen in diskrediet, maar de maakbaarheid van de Chinese economie bleef overeind. Veel werd aan de markt overgelaten, maar zonder de sturing van het centrale gezag waren ze echt niet zo ver gekomen. 35 jaar een groeivoet van gemiddeld 9,8%, als we de data van het IMF mogen geloven. Tot aan een jaarlijkse volksverhuizing naar een pas gebouwde stad aan toe, alles werd keurig gepland en succesvol uitgevoerd. Had je dat aan de politieke machthebbers van Amerika of, erger nog, Europa overgelaten, dan was dat in het eerste jaar al volledig misgelopen.

Het contrast met het beleid dat de huidige beleidsmakers de afgelopen negen maanden aan de dag hebben weten te leggen, kan niet groter zijn. Massale aankopen van overgewaardeerde aandelen, waarvan je op voorhand had kunnen weten dat het weinig uit zou halen. Een geleidelijke devaluatie van de yuan, die een duidelijke prikkel geeft voor hernieuwde kapitaalvlucht. Een automatisch systeem om de handel in aandelen bij te grote verliezen stil te leggen, dat binnen vier dagen overboord wordt gezet. Zo strak als de regie ten aanzien van de economie liep, zo zwalkend is momenteel het beleid ten aanzien van de financiële markten.

Gestuntel
Dat die financiële markten niet gecharmeerd zijn van dit gestuntel, is logisch. Dat gezegd hebbende, de huidige preoccupatie van internationale financiële markten met de gebeurtenissen in China is te ver doorgeslagen. De manier waarop de devaluatie van de yuan is doorgevoerd en de mistige communicatie daarover verdient geen schoonheidsprijs, maar om nu te zeggen dat de 1,5% devaluatie van de yuan in 2016 wereldschokkend is, nee. Ook de val van de Chinese aandelenbeurs – hoe heftig het er ook uitziet – heeft geen directe spill over-effecten voor de Amerikaanse en Europese aandelenmarkt. Zelfs het gevaar van een afzwakkende Chinese economie moet niet overdreven worden: de pijn daarvan ligt voornamelijk bij de opkomende landen en de grondstoffenproducenten, veel minder in Europa of de VS.

Alle rumoer rond China ten spijt, het lot van de wereldwijde aandelenmarkten wordt uiteindelijk niet daar, maar nog steeds in de VS bepaald. Groeit de Amerikaanse economie in 2016 gestaag door, lijkt de kans op een zware correctie op de aandelenmarkten onwaarschijnlijk. In dat scenario moet je de zeer zwakke start van het beursjaar als een koopmoment zien, een overreactie op basis van Chinees gestuntel.

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 11 januari 2016)

One thought on “Chinees gestuntel

  1. Pingback: Berg met zorgen | Best of the Web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s