Telebingo methode, revisited

Op de laatste dag van 2014 schreef ik een column waarin ik een perfecte beleggingsstrategie uit de doeken deed. Mijn streven was het hele jaarrendement van de AEX te evenaren door in 2015 slechts twee dagen te beleggen. Niet de volatiliteit en de onzekerheid, wel het volledige rendement: wat wil een mens nog meer? De twee bewuste handelsdagen bepaalde ik vervolgens door een aantal bekende kalender-strategieën te combineren. Nadat ik alles goed geschud had, kwamen er vervolgens twee ideale beursdagen uit de bus: 29 april en 30 oktober. Ik noemde de strategie de telebingo methode en gaf verder aan geen enkel vertrouwen te hebben in de goede uitkomst.

Terecht, zo blijkt inmiddels wel. Mijn strategie werkte voor geen meter. Op 29 april verloor de AEX 2,5% terwijl er op 30 oktober nog een additioneel verlies van 0,2% bovenop kwam. Als ik een echte profeet was geweest had ik 25 augustus (+4,1%) en 27 augustus gekozen (+3,4%), want in die twee dagen verdiende je een rendement vergelijkbaar met wat je had gekregen als je het hele jaar in de AEX belegd zou zijn geweest.

Onzin, maar toch….

Nou is het voorspellen van de twee beste handelsdagen van het jaar op basis van wat kalendereffecten uiteraard onzin. De handelsdagen die de hoogste winst opleveren zijn vrijwel altijd dagen waarin de markt sterk terugveert na een periode van grote verliezen en hebben dus doorgaans weinig met het eindemaandseffect te maken. Zo volgde de 4,1% van 25 augustus op een gecumuleerd verlies van 12,4% in de vier handelsdagen daarvoor en een 5,2% verlies op 24 augustus. Interessant feit hierbij is dat de volgorde (vrijwel) nooit andersom loopt: verliesdagen zijn leidend voor de plusdagen, maar de plusdagen niet voor de verliesdagen.

Met kalendereffecten speel je per definitie niet de grote uitschieters, maar de positieve trend die over een wat langere periode wordt bereikt. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd gooi ik de telebingo methode toch nog een jaar in de herkansing. Ook nu houd ik vast Sell in May effect, het eindemaandseffect en het FOMC fenomeen, maar voeg daar het niet-op-maandagen-beleggen effect aan toe. Mocht u van dat laatste effect nog nooit gehoord hebben, het bestaat. Wie sinds 1983 in de AEX belegd had, had een geannualiseerd prijsrendement behaald van 7,1%. Wie de maandagen had overgeslagen, had echter een winst van 8,3% behaald. Om dat laatste effect te spelen, kies ik dus periodes die van dinsdag tot en met vrijdag lopen en kom dan uit op 26 t/m 29 januari, 26 t/m 29 april en 1 t/m 4 november. Overigens, voordat u nu uw hele vermogen op deze strategie gaat inzetten: hij heet niet voor niets de telebingo-methode. Ik wens iedereen het beste voor 2016!

(Origineel bijna gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 30 december)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s