Valt er nog geld te verdienen?

http://www.capitalspectator.com/negative-momentum-weighs-on-all-the-major-asset-classes/

Wat begon als een mooi jaar, met goede rendementen in aandelen en obligaties, is inmiddels verworden tot een kwakkeljaar met hoge volatiliteit. Hoe moet dat nou?

Vandaag staat een bijzonder lelijke en weinig informatieve grafiek centraal. Een grafiek met 14 lijntjes die allemaal één kant op lijken te gaan: naar beneden. Kijk je vervolgens naar de legenda, dan leer je dat je naar de daling van –bijvoorbeeld- TIP, VEA en VWO zit te kijken. Geen zinnig persoon kan daar iets mee, dus als de makers van de grafiek getracht hebben aandacht te trekken voor een bepaald onderwerp, dan is ze dat niet gelukt. “Oh nee! De DJP is gedaald!!”. Lekker belangrijk…

En toch is het een informatieve grafiek. Slecht uitgevoerd, dat zal ik niet ontkennen, maar de achterliggende boodschap is op zich de moeite van de uitleg waard. Waar kijken we namelijk naar? De verschillende lijntjes laten het verloop van verschillende ETFs en trackers zien, beleggingsinstrumenten die ten doel hebben een specifieke markt of industrie te volgen. Daarmee krijg je dus een aardig beeld van wat er de afgelopen tijd in alle financiële markten is gebeurd. Specifiek kijken we naar de volgende markten (in aflopende volgorde in de grafiek):

BND = Amerikaanse obligaties

VTI = Amerikaanse aandelen

TIP = Amerikaanse c (TIPs)

VNQ = Amerikaanse vastgoed

JNK = Amerikaanse bedrijfsobligaties met lage kredietwaardigheid (HighYield)

BWX = Niet-Amerikaanse hoogwaardige staatsobligaties

VEA = Niet Amerikaanse geïndustrialiseerde aandelen

PICB = Niet-Amerikaanse bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid (Investment Grade)

VNQI = Niet-Amerikaanse vastgoed

WIP = Niet-Amerikaanse Inflatie-obligaties

HYXU = Niet-Amerikaanse bedrijfsobligaties met lage kredietwaardigheid (HighYield)

VWO = Aandelen opkomende markten

EMLC = Obligaties opkomende markten

DJP = Grondstoffen

De boodschap: ten opzichte van een jaar geleden had je in geen enkele markt geld verdiend. Weliswaar was die boodschap nog wat duidelijker naar voren gekomen als alle lijntjes ook daadwerkelijk op 0% waren gestart, maar goed: er is inderdaad geen lijn te vinden die momenteel hoger staat dan een jaar geleden. Hoe je het ook wendt of keert (en ik ga het zo meteen echt nog wel even wenden en keren), dit is niet echt een opbeurend beleggingsjaar.

En dat is best opmerkelijk, want doorgaans zie je dat als één markt het slecht doet –zeg aandelen- dat dat dan vaak ten goede komt aan een andere markt –zeg obligaties-. Het klassieke geval is de zogenoemde ‘vlucht naar veiligheid’ die plaatsvindt als de aandelen onderuit gaan, waarbij beleggers hun vrijgekomen geld vervolgens beleggen in de obligatiemarkt, die daarmee een goede performance laten zien. Het punt is echter dat die kapitaalmarktrente in zoveel markten al zo laag staat, dat deze factor dit keer niet echt een grote rol lijkt te hebben gespeeld.

Geen geld verdiend?

En toch. Wij publiceren elke maand een overzicht van de performance van de diverse financiële markten en dat je in geen enkele markt geld verdiend zou hebben, kan ik me niet echt herinneren. Toch maar weer even zelf de grafiek nagemaakt. En die geeft inderdaad een ietwat ander beeld, want hoewel ook in mijn grafiek de meeste lijntjes de afgelopen tijd dalen, zie je dat je de afgelopen twaalf maanden wel degelijk nog geld verdiend zou hebben in een belegging van bijvoorbeeld wereldwijd vastgoed (+23%) of wereldwijde aandelen (+6%).

cs0js2smH26Qh5tQdCuSIzbRdiC1dJl8c9WkeV6uezyWPxHfPCnt2u1To4dmGEiMtwFxbuuVq5ent_oIW3CU8Eyj553ixtwaGY3oa9CNbES2mmfmESc_65WQ2Sq4PJuabPcieTqKRTNBf2Zp

Klopt die eerste grafiek dan niet? Vast wel. Het grote verschil met mijn grafiek is niet zozeer dat ik naar de onderliggende indices kijk (en dus niet naar ETFs), nee, het belangrijkste verschil is de munt waarin de resultaten worden weergegeven. De eerste grafiek laat alles zien vanuit een dollar belegger, die van mij juist alles vanuit een euro-belegger. Het verschil is uiteraard het verloop van de euro. Zo staat de euro momenteel 12% lager ten opzichte van de dollar, of –andersom- de dollar staat 12% hoger ten opzichte van de euro. Als je Amerikaanse aandelen hebt gekocht (en de valutapositie niet hebt afgedekt), betekent dit dat je weliswaar verloren hebt op de aandelenpositie zelf (-3% in het geval van de S&P500), maar gewonnen hebt op het feit dat de dollar meer waard is geworden. De Amerikanen hebben uiteraard juist last van deze beweging, waardoor die lijntjes in die eerste grafiek allemaal een stuk lager liggen.

Niets aan de hand dus? Uiteraard niet! Dat je vanuit een ander valuta perspectief kijkt, doet aan de onderliggende trend niet zo heel veel af: zwakte overheerst alom. Dat wordt al snel duidelijk als we de grafiek laten zien vanaf eind februari. Op dat moment stond de eurodollar koers op 1,12, vrijwel op hetzelfde niveau waar de munt gisteren op sloot. Over deze periode speelt er dus geen valuta-effect en zie je dus hoe de onderliggende markten zich gedragen hebben. Echt vrolijk word je daar niet van…

CsL3gWmEvbAs0DYzieW_d-bwjGyavbIH5ckP9a7A2K1XBKvmuNuWePoRV4prmEhtbpAzAEr7at-3K0P_Qbs1PRM-HmduQrumzMSyGJhmfZPFjirXkYtP8AucT0u-6kpBmcoFhOOp4FRpWoDK

Obligaties doen het het minst slecht, maar ook daar heb je de afgelopen zes en halve maand geen geld verdiend. Zoals gezegd, dit is een redelijk uitzonderlijke situatie, die overigens direct terug te voeren is tot het feit dat zo’n beetje alle beleggingscategorieën al duur zijn, een boodschap die ik hier wel vaker heb uitgedragen.

Overigens hoeft dit nog niet te betekenen dat er geen geld verdiend is in de markt. Uiteraard kan je geld verdienen door relatieve posities in te nemen. Zo had je veel geld kunnen verdienen met een long positie Italië (+9%), gefinancierd met een short positie Spanje (-9%), of had je beter long Healthcare kunnen zitten en short Energie. Makkelijk? Nee, dat is het uiteraard nooit.

Overigens geloof ik dat de huidige volatiliteit op de aandelenbeurzen van voorbijgaande aard zal zijn. Ik zie het dus eerder als een koop- dan een verkoop moment. Dat gezegd hebbende, geef ik geen garanties af dat we de bodem al bereikt hebben: daar is de markt wat mij betreft nog steeds te nerveus voor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s