De prijs van normalisatie

Na maanden hard werk hebben we bij Robeco deze week de Expected Returns 2016-2020 gepubliceerd. Dit is een jaarlijks terugkerende publicatie waarin we uitgebreid stilstaan bij de rendementen die je de komende vijf jaar in de financiële markten kunt verwachten, inclusief thema’s als vergrijzing en technologische vooruitgang.

Somber verhaal
De reacties die ik tot nu toe heb gekregen? ‘Somber verhaal, zeg’. Dat aandelen ‘slechts’ 5,5% rendement gaan opleveren wordt soms al als zuinig gekenschetst, maar dat we voor staatsobligaties een negatief rendement voor de komende vijf jaar voorspellen, gaat er bij sommigen simpelweg niet in. Staatsobligaties zijn toch risicovrij? Hoe kan dat dan negatieve rendementen opleveren? Tsja.

Laat er geen twijfel over bestaan dat ook ik het leuker vind om te kunnen vertellen dat aandelen spotgoedkoop zijn en dat we ook de komende vijf jaar weer mooie rendementen in obligaties gaan behalen. Dat je als pensioenfonds fluitend je rendement kunt maken tegen een beperkt risico en dat je met een beetje beleggen je pensioenleeftijd weer tot 65 terug kunt brengen.

Dus wat let ons? Uhm… realiteitszin? Dat een tienjarige staatsobligatie met een yield van 0,8% over een periode van tien jaar nou eenmaal niet meer dan 0,8% zal gaan opleveren, bijvoorbeeld? Dat is overigens ook gelijk de buffer waar je het mee moet doen, want als de prijs van obligaties gedurende de eerste vijf jaar onder druk komt te staan, is het niet zo heel erg moeilijk om met een negatief rendement te eindigen. Of wat te denken van aandelen? Uiteraard hadden we er voor kunnen kiezen om ook voor de komende vijf jaar een rendement van 10% te voorspellen, precies in lijn met wat je de afgelopen vijf jaar met een mandje wereldwijde aandelen had verdiend. Dat de groeivoet van de winst per aandeel over die afgelopen vijf jaar niet boven de 4,5% is uitgekomen en dat aandelen daardoor alleen maar duurder zijn geworden, zouden we op die manier met de mantel der liefde hebben bedekt. Omhoog met alles!

Minder somber? Zeker. Minder realistisch ook, overigens. Hoe je het ook wendt of keert, de meeste beleggingscategorieën zijn gewoonduur. Dat gaat je rendement vroeger of later beïnvloeden.

Helemaal niet somber!
Overigens vind ik ons verhaal allesbehalve somber. In ons basisscenario verwachten we een groei van tussen de 2% en 3% in Europa en de VS, gedaalde werkloosheid, hogere loongroei en een normalisatie van het monetaire beleid: het is maar wat je somber noemt. Dat je als belegger daarbij tijdelijk minder rendement krijgt moet je bezien vanuit het perspectief dat je de afgelopen vijf jaar juist bovengemiddelde rendementen heb behaald. Van duur naar normaal gewaardeerd: het is de prijs van normalisatie die de komende vijf jaar betaald moet gaan worden.

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 9 september 2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s