Rijken halen 2,6% meer rendement! Not.

Het Financieele Dagblad berichtte afgelopen vrijdag dat het kabinet overeenstemming heeft bereikt over de herziening van de vermogensbelasting. Mijn oordeel? Zelden zulke slecht onderbouwde plannen gezien als deze.

De logica van de deal is me overigens zonneklaar. Met een spaarrente van rond de 1% en een kapitaalmarktrente die daar nog eens onder ligt, is het onmogelijk om als risico-averse belegger ook maar enigszins in de buurt te komen van de veronderstelde 4% rendement waar de belastingdienst je elk jaar op afrekent. Met name de ‘kleine spaarder’ is hierbij het kind van de rekening, aangezien hun rendement volledig afhangt van de spaarrente. Dat die 4% omlaag moest, was dus wel duidelijk, maar hoe moest dat betaald worden? Zelf zou ik denken dat de staat al voldoende gecompenseerd wordt door de lage kapitaalmarktrente en de daarbij horende lage rentebetalingen, maar helaas blijkt deze boerenlogica niet op te gaan in politiek Den Haag. Liever kiest men ervoor de belastingverlaging van de kleine spaarder te compenseren met een belastingverhoging voor de vermogenden.

Hadden ze dit gedaan onder het mom van het invoeren van een progressief belastingtarief voor vermogensbelasting, zou het verhaal nog te begrijpen zijn geweest. Zeker, er zou veel ophef gekomen zijn uit de hoek van de vermogenden, maar goed, met termen als solidariteit en sterkste schouders had je het kunnen uitleggen. Een principiële keuze, met een duidelijke uitleg. Simpel.

Doe eens duidelijk en simpel, graag…

Duidelijk en simpel is echter niet iets waar men in uitblinkt daar in Den Haag. In plaats daarvan verschuilt men zich achter de kromme redernering dat vermogende mensen hogere beleggingsresultaten halen dan de minder vermogenden. U weet wel, Piketty en zo. Onzin. Dat we niet meer in de 18de eeuw leven, waarbij beleggen een exclusieve aangelegenheid is voor lieden die thuis een butler hebben rondlopen, is ze kennelijk ontgaan. Iedereen die een bankrekening heeft, kan tegenwoordig net zo gemakkelijk beleggen als sparen. Geen verstand van aandelen? Elke zichzelf respecterende bank biedt tegenwoordig een multi-assetbeleggingsfonds aan, dus ook dat kan moeilijk het probleem zijn.

En als het nou om kleine verschillen ging, maar nee. Waar de kleine spaarder vanaf 2017 op een fictief rendement van 2,9% afgerekend wordt, wordt de vermogende met een miljoen op de bank elk jaar geacht 5,5% rendement te maken. 5,5%! Dat is precies het rendement dat wij bij Robeco de komende vijf jaar voor aandelen verwachten. Voor een goed gespreide beleggingsportefeuille (raadzaam, zelfs voor miljonairs) moet je echter blij zijn als je de komende vijf jaar inderdaad een rendement van de 2,9% weet te behalen.

Dat je belasting heft op vermogen, prima. Doe echter niet alsof dat iets met onderliggende rendementen van doen heeft. En dat je rendement substantieel hoger ligt als je meer vermogen hebt, is simpelweg een leugen.

(origineel gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 2 September 2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s