Renteverhoging Fed nabij!?

De Federal Reserve Bank of San Francisco wist deze maandag zowaar eens goed nieuws over de Amerikaanse economie te melden. In een korte analyse, waarbij de kwartaalcijfers van het Bruto Binnenlands Product (BBP) aan een tweede seizoencorrectie onderworpen werden, concludeerden de analisten dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal ‘substantially stronger’ gegroeid was dan de 0,2% die tot nu officieel op de borden staat. Op sommige Amerikaanse blogs werd prompt de conclusie getrokken dat de Fed nu alsnog snel de korte rente zou gaan verhogen. Hoeveel denkfouten kun je eigenlijk maken, vraag ik me dan af.

Om te beginnen met die seizoencorrectie van een al voor seizoenfactoren gecorrigeerde datareeks. If you torture the numbers long enough, they will confess, is het eerste dat me te binnen schiet. Als je een gemiddelde van een gemiddelde neemt, kom de uitkomst – je verwacht het niet! – steeds dichter bij het gemiddelde te liggen. Nu is een seizoencorrectie niet hetzelfde als een gemiddelde, maar het gaat om hetzelfde principe. Dat ze die ‘substantially stronger’ groei in San Francisco op 1,8% becijferen, slechts marginaal verwijderd van de 2% groei die we gemiddeld sinds 2000 hebben gezien, zegt genoeg.

Seizoenscorrectie niet van belang

Maar goed. Dat er iets mis is met die originele seizoencorrectie, die door het Bureau of Economic Analyses (BEA) wordt berekend, is iets dat de BEA zelf al min of meer heeft toegeven. Dat ze bij de San Francisco Fed vervolgens proberen te kwantificeren hoe groot die fout precies is, dat kan ik nog wel volgen. De vraag is echter: verandert er daardoor iets? Nee, uiteraard niet. Een seizoencorrectie is per saldo schuiven met dozen: de hogere groei in het eerste kwartaal is het gevolg van een neerwaartse aanpassing van de groei in de tweede helft van vorig jaar. Voer de herziening door, en er is per saldo geen extra baan gecreëerd, de S&P500 is niet gestegen en niemand krijgt een hoger salaris.

Los daarvan: denken we echt dat de Fed haar beleid laat afhangen van een BBP-groeicijfer? Een cijfer dat slechts één keer per kwartaal, met de nodige vertraging gepubliceerd wordt en vervolgens eindeloos wordt herzien? Ik mag hopen van niet. Cijfers over de arbeidsmarkt, de detailhandelsverkopen, het producentenvertrouwen en inflatie zijn een stuk actueler en waarschijnlijk ook betrouwbaarder.

En daarmee komen we bij het volgende punt: de oogst van die maandelijkse cijfers over het tweede kwartaal is tot nu opmerkelijk mager geweest. Zwakke detailhandel, tegenvallende banengroei: tegenvallers alom. Geen teken van de post-winter groeispurt, de bestedingsimpuls door de lage olieprijs laat op zich wachten en ook het positieve vermogenseffect van hogere aandelenmarkten blijft uit. Is dat het scenario waarin de Fed de rente gaat verhogen door een herziening van een seizoencorrectie?

Ik dacht het niet.

(origineel gepubliceerd in het FD van 20 mei 2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s