Recessie Amerikaanse economie?

http://uk.businessinsider.com/markets-charts-of-the-day-april-8-2015-4

Alcoa publiceerde gisteren kwartaalcijfers, waarmee het Amerikaanse cijferseizoen van het eerste kwartaal onofficieel van start is gegaan. Als we de analisten mogen geloven, wordt het geen sterk kwartaal…

Of althans, dat is wat je lijkt te kunnen concluderen als je naar bovenstaande grafiek kijkt. Wat laat die grafiek precies zien? Onderliggend wordt er gekeken naar hoe analisten hun winstverwachtingen aanpassen in de aanloop naar een nieuw kwartaal toe. ‘De analisten’ zijn in dit geval alle analisten die ramingen afgeven voor de winstgevendheid van de bedrijven die in de S&P500 zitten.
De grafiek geeft vervolgens per kwartaal weer hoe de winstverwachtingen in de aanloop van het bewuste kwartaal worden aangepast, waarbij elk kwartaal voor de vergelijkbaarheid bij het begin op 100 is gesteld. 100 is in dat geval de winstverwachting die men had negentig dagen voordat het de cijfers van het bewuste kwartaal bekendgemaakt zouden worden.

Winsten lopen dit kwartaal wel heel erg hard terug
Wat zie je? Je ziet heel duidelijk dat analisten doorgaans te positief zijn. In geen één van de negen kwartalen werd de winst in aanloop van het kwartaal opwaarts aangepast, in alle gevallen brachten de analisten hun verwachtingen juist terug. Gemiddeld was er sprake van een neerwaartse aanpassing van ongeveer 4%, wat je dus kan zien als het natuurlijke verval van de analisten. Dat analisten doorgaans te optimistisch zijn, wordt hiermee eens te meer bevestigd.

Zwak begin van 2015
Maar er valt uiteraard meer op, bij deze grafiek. De dikke paarse lijn, bijvoorbeeld. Die geeft de winstverwachting voor het eerste kwartaal van 2015 weer, het kwartaal waar Alcoa net cijfers over gepubliceerd heeft. En dat ziet er op zijn zachtst gezegd somber uit. De winstverwachting voor dit kwartaal is gedurende de afgelopen 90 dagen niet met de –laten we zeggen- ‘traditionele’ 4% verlaagd, nee, de winstverwachting is met een opmerkelijke 9% teruggebracht!

20Ti2D_bZF-LV1YXWIK5PJwFVw8PIGFxCtNn8Szc5HmOtbC55w5vg0zE2WWQS2fK5JnvVvqaOcZzrXMqYXxlTQZ1L-xv0zGTkxCkxEtj9-hIK7CXTlerJaHOyl75vOFsoV4J56loVuyKWLtl
http://uk.businessinsider.com/bi-most-important-charts-in-the-world-2015-2

Strikt genomen zou het kunnen zijn dat de analisten dit jaar iets scheutiger dan normaal zijn geweest met betrekking tot hun roze bril, maar dat lijkt wel mee te vallen. Bovenstaande grafiek van Morgan Stanley kijkt in principe naar dezelfde informatie –winstverwachtingen van analisten voor de S&P500-, maar beperkt zich tot jaardata en niet kwartaaldata. Wat deze grafiek laat zien is dat de verwachte winstgroei voor 2015 niet heel erg veel afwijkt van de winstgroei in de voorgaande jaren. Dit kan je zien door te kijken naar de grootte van het ‘gat’ bij de start van elke nieuwe lijn.

Ook deze grafiek laat zien dat er de afgelopen maanden iets opmerkelijks heeft plaatsgevonden. Anders dan de gestage daling die we inmiddels gewend zijn, het natuurlijke verval van 4% dat je elk jaar wel ziet, zie je dat winsten sinds het derde kwartaal een aanzienlijke daling hebben laten zien. Sterker nog, als we afgaan op de cijfers in deze tweede grafiek (die overigens wel al een maandje oud is), wordt er voor de S&P500 nog slechts een winstgroei van 1,2% voor 2015 verwacht…

Watskebeurt?
1,2%? Als je rekening houdt met het positieve effect van de inkoop van eigen aandelen, betekent dit dat de onderliggende verwachte winstgroei zo’n beetje op nul is uitgekomen. Staat de Amerikaanse economie aan de vooravond van een recessie, soms? Dat de laatste macro-economische cijfers wat tegenvielen, wisten we wel, maar zo erg was het toch ook weer niet? Hebben we soms iets gemist?
MOhNjt9fbqAVUcvTZHekwNLpfyH-pimYicoXmeK_xllhY4gTGiIgKoDEKF-DJPVJp1UB1A1bfXycDmAD7dGI_yyJOKGtmChuafl1kiqgYTZzQWvNq0ueyQZaQr1Yzq6GRqoef-36c_rWjBRO

Het antwoord is gelukkig simpeler en komt in de vorm van een derde grafiek. Ook hier zien we weer de winstverwachtingen voor 2015 en wederom van de S&P500. De zwarte lijn in deze grafiek komt in principe overeen met de rode lijn in de tweede grafiek. De blauwe lijn laat vervolgens de winstverwachting van de S&P500 zien, maar dan exclusief de energie- en grondstoffen producenten.

Het verschil is veelzeggend. Waar de zwarte lijn de eerder geschetste ineenstorting van de winstverwachtingen weergeeft, zie je bij de blauwe lijn precies wat je eigenlijk elk jaar ziet: een gestage, beperkte daling. Het grootste deel van de daling is dus te danken aan de sterke aanpassingen die de afgelopen zes maanden zijn doorgevoerd voor met name de energiesector, wat uiteraard volledig samenhangt met de sterke daling van de olieprijs die in deze periode plaatsvond.

Overigens is het niet olie wat een rol speelt: ook de sterke dollar is van belang. Toch lijkt olie per saldo de grootse rol te spelen. De verwachte winstgroei voor Energie staat momenteel op -56%, die van de mijnsector op -22%. Voor de meeste andere sectoren wordt een positieve winstgroei verwacht: voor de Amerikaanse markt in zijn geheel (dus iets groter dan de S&P500 alleen), maar dan exclusief de energiesector ligt de verwachte winstgroei op 8,6%.

Kortom: hoewel het beeld voor de Amerikaanse markt als geheel niet zo heel erg positief is, wordt dit beeld in dit geval sterk verstoord door de ontwikkelingen in de Energiesector. Hoewel dat zeker pijn doet, moet uiteraard bedacht worden dat de lage olieprijs juist positief moet bijdragen voor de meeste andere sectoren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s