Aandelen? Zó 2007..

“Als ik momenteel geld overheb, gebruik ik dat om mijn hypotheek af te lossen. Een beter rendement kun je momenteel niet krijgen, toch?” Mijn vader, gepensioneerd leraar, vroeg mij laatst of ik een beleggingsadvies had. Of eigenlijk, in de stijl die hem niet vreemd is, gaf hij eerst het antwoord, om vervolgens pas de vraag te stellen. “Met het aflossen krijg ik een gegarandeerd rendement van 4%, terwijl je op een spaarrekening nauwelijks meer boven de 1% uitkomt.” Mijn opmerking dat je in aandelen waarschijnlijk wel betere rendementen kon maken leverde slechts een moeizame frons op. Aandelen, dat was te volatiel. Aandelen, dat was zó 2007…

Ik moest aan deze conversatie denken toen ik vorige week de studie “De vermogensopbouw van huishoudens: is het beleid in balans?” van De Nederlandsche Bank (DNB) onder ogen kreeg. Een leuke studie. Mocht u het niet weten, de vermogenspositie van de Nederlandse huishoudens is uniek in de wereld. Geen land heeft zoveel vermogen opgebouwd bij pensioenfondsen en levensverzekeraars. Meer dan 200% van ons BBP hebben we gereserveerd voor de oude dag, waar de teller bij onze ooster- en zuiderburen niet veel verder dan 60% komt. Tegelijkertijd zijn we steevast terug te vinden in de top vijf van landen met de hoogste consumentenschuld ter wereld. Zo bedroeg die schuld in 2012 liefst 140% van het BBP, waar dit percentage in bijvoorbeeld de VS – die op dit gebied toch echt een reputatie heeft – onder de 90% ligt. Dat dit percentage in Nederland zo hoog is, heeft vervolgens weer alles te maken met het huizenbezit in Nederland en de hoge hypotheekschuld die daaraan ten grondslag ligt.

Nederland is apart

En zo ontstaat het ietwat aparte beeld dat wij als Nederlanders tegelijkertijd veel sparen én veel lenen. Sterker nog, te veel, naar het oordeel van DNB. Nederlandse huishoudens zijn door de grote brutovermogenspositie gevoelig voor de bewegingen in de financiële markten en de huizensector, wat leidt tot bestedingseffecten die de conjuncturele cyclus versterken. Schulden staan doorgaans vast, het vermogen beweegt met de markt en dat heeft er toe kunnen leiden dat momenteel één miljoen huishoudens met hun hypotheek onder water staan.

DNB concludeert vervolgens dat het afbouwen van fiscale prikkels – de hypotheekaftrek, het verplicht aflossen op de eigen woning, de verplichte pensioenopbouw – tot een evenwichtigere verdeling tussen schuld en vermogen zal leiden.

Helemaal mee eens, maar op korte termijn gaat het niet tot een beter evenwicht gaat leiden. Wat namelijk ook heel duidelijk uit de studie naar voren komt, is dat de verdeling van schuld en vermogen allesbehalve gelijk verdeeld is over de verschillende generaties. De jongeren hebben de schuld, de ouderen het vermogen.

En zolang types als mijn vader het voor het zeggen heeft, wordt er meer gespaard. Daar kunnen geen fiscale prikkels wat aan veranderen.

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van woensdag 25 februari)

One thought on “Aandelen? Zó 2007..

  1. Aandelen zijn juist weer heel modern. De vele startups en technologiebedrijven maken het rendement op aandelen een stuk groter dan vroeger. Het is niet meer de 4/5% die je bij Shell verdient aan een aandeel, het gaat soms 2/3 keer over de kop. Dat zijn de leuke winsten. Ook China valt echt wel binnen deze categorie. Ik heb in 2 gevallen met mijn chineze aandelen een verdubbeling gerealiseerd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s