Obligaties winnen van aandelen

Wie begin vorig jaar duizend euro tot zijn beschikking had en dat in een mandje Nederlandse aandelen had belegd, had aan het einde van het jaar een niet onaardig rendement van 8,7% behaald. Wat koerswinst, wat dividend: prima resultaat. Wie diezelfde duizend euro echter in een tienjarige Nederlandse staatsobligatie had belegd, verzilverde aan het einde van het jaar een rendement van ongeveer 16,5%. Wie denkt dat het iets te maken heeft met een achtergestelde obligatie met een hoog risicoprofiel of een aparte coupon: niets van dat al. Deze obligatie had een coupon van 1¾%, zelfs minder dan het dividend dat je in 2014 over Nederlandse aandelen kreeg. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar toch is het zo.

Nou geef ik gelijk toe dat die vergelijking niet helemaal eerlijk is: ik vergelijk het rendement van één obligatie met dat van een mandje aandelen. Had ik in plaats van de AEX bijvoorbeeld ASML genomen, dan zou de vergelijking weer in het voordeel van het aandeel zijn uitgevallen. Andersom, had ik niet alleen de Nederlandse tienjarige obligatie, maar ook de vier- of vijfjarige obligatie gekocht, dan was het rendement op de obligatiebelegging lager uitgekomen. Zelfs als we dat effect meenemen, blijft de conclusie overeind dat je een hoger rendement had behaald met staatobligaties dan met aandelen.

Wellicht is dit hoge rendement op een staatsobligatie raadselachtig voor sommige lezers. Obligaties zijn toch van die saaie beleggingen? Je legt duizend euro in, krijgt tien jaar een coupon en vervolgens krijg je je duizend euro weer terug, toch? Hoe kan het dan zijn dat je met een coupon van 1¾% toch een rendement van meer dan 16% oplevert? Het antwoord is simpel: de coupon ligt weliswaar vast, de eindwaarde van de obligatie ook, maar tussenliggend kan de koers van een obligatie alle kanten op. Bijvoorbeeld 15% omhoog, zoals vorig jaar gebeurde. Dat die koers tussentijds sterke bewegingen kan laten zien, hangt af van het algemene niveau van de rente. Als de rente op 1% staat ben je bijvoorbeeld bereid om meer te betalen voor een obligatie die een coupon van 1¾% heeft.

Leuk voor 2014, maar 2015 (en verder…)

Hoewel positief voor 2014, geeft het wel aan dat het ten koste is gegaan van de vooruitzichten voor de toekomst: obligaties keren immers per definitie altijd terug naar hun vaste eindwaarde. Daar komt ook nog eens bij dat als gevolg van de daling van de kapitaalmarktrente de nieuwe obligaties een steeds lagere coupon krijgen, waarmee ook de lange termijn rendementsverwachting onder druk is komen te staan. 2014 heeft laten zien dat een lage coupon een goed rendement niet in de weg hoeft te staan, mits de rente maar daalt. Met de kapitaalmarktrente momenteel onder de 0,6% is het echter duidelijk dat de bron van dit goede rendement inmiddels wel zo’n beetje droog is gevallen.

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 7 januari 2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s