De Amerikaanse arbeidsmarkt

http://macroblog.typepad.com/macroblog/2014/10/whats-behind-declining-labor-force-participation-test-your-hypothesis-with-our-new-data-tool.html

Dat de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt het beter doen dan de Europese, zal geen echte verrassing zijn. Toch laat de daling van de werkloosheid een enigszins vertekend beeld

Om met het begin te beginnen, onderstaande grafiek laat het verloop van de werkloosheid van zowel de Eurozone als de VS zien. Duidelijk is de klap die Amerikaanse markt in 2008-2009 te verduren kreeg, waarbij de Amerikaanse werkloosheid in de eerste instantie veel sterker opliep dan die van de Eurozone. Net zo duidelijk is de tweede klap die de Eurozone vervolgens nog te verduren kreeg, samenhangend met de eurocrisis. De Amerikaanse werkloosheid had daar per saldo weinig last van en liet vanaf 2010 een gestage daling zien. Het gat tussen beide economische grootmachten liep daarmee weer op naar de niveaus die we aan het einde van de jaren negentig zagen.

N-SfvoP3k635cZdkBBA1dW-OEBde6zf3ozMfjpwh43g7ABZiXK8w62P8kAx9RNIThHjpGtBIgHrE8qD0iGy3Eeg69DU8XZn_US-xPiEqTqySKjENg4R0JA3PeoCEfPxnz--4tDIY6Ys

Vertekend beeld voor de Amerikaanse arbeidsmarkt
Hoewel dat herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt dus veel gunstiger is dan die voor de Eurozone, geeft de ontwikkeling van de werkloosheid toch een beetje een vertekend beeld te zien. Dat komt het duidelijkst naar voren als we kijken naar de participatiegraad van de totale bevolking van de VS, zoals hieronder gebeurt. De participatiegraad geeft aan hoeveel mensen óf een baan hebben, óf op zoek zijn naar een baan als percentage van de totale bevolking. Wat blijkt, was vlak voor de crisis ongeveer 66% werkzaam of op zoek naar een baan, inmiddels is dat percentage teruggelopen tot 63%.
Deze daling is met name het gevolg geweest door een daling van het aantal werkzoekenden en niet zo zeer door een sterke groei in het nieuwe aantal banen. Veel mensen keerden de arbeidsmarkt de afgelopen jaren de rug toe en vielen daarmee automatisch ook uit het werkloosheidscijfer. Als je niet actief op zoek bent naar een baan, wordt je namelijk ook niet meegenomen in de werkloosheidsstatistieken.

tExkSClycBHZjjrwN56z834uRRSrjt605FwZFC6eufd_SiszHoNMeG7O4HF701NUuKcDFVgu7iZg8RdWxgxUt_wxdxtSHa8jCW4DX94dNWl44gm99JKHFLxsAwy7SCgZkLvnSnsruSY

Resteert de vraag wat al die mensen dan zijn gaan doen die niet langer werkzoekend zijn en daar gaat die eerste grafiek dus over. Die laat zien waar de daling van de participatiegraad van de afgelopen zeven jaar precies vandaan komt. De grootste daling hangt samen met vergrijzing, mensen die (vervroegd) met pensioen zijn gegaan. Overigens is dat niet het hele verhaal, want aan de andere kant zie je dat de participatiegraad juist positief beïnvloed is geweest door mensen die hun pensionering hebben uitgesteld, de enige positieve bijdrage over deze periode. Verder zien we opmerkelijk veel zieken en arbeidsongeschikten – de Amerikaanse variant op het Nederlandse WAO probleem van de jaren negentig, schat ik zo – en hebben veel mensen gekozen om te investeren in een opleiding.

Er van uit gaande dat deze groep mensen met enige vertraging alsnog op de arbeidsmarkt terecht zal komen, lijkt het ook te verwachten dat het met de daling van de werkloosheid de komende jaren wat minder vlot zal lopen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s