Voor een dubbeltje geboren…

http://www.bespokeinvest.com/thinkbig/2014/9/10/long-term-economic-growth.html

Liet ik eerder deze week zien welke geïndustrialiseerde economie de beste groei heeft weten neer te zetten over de afgelopen ten jaar, in deze bijdrage kijken we wat verder terug.

Een kleine 140 jaar, om precies te zijn. Het jaar waarin de Frans-Duitse (of Pruisische) oorlog werd uitgevochten, het geboortejaar van Lenin en de radio moest nog uitgevonden worden. Sterker nog, zelfs het begrip Bruto Binnenlands Product (BBP, oftewel GDP in het Engels) werd pas in 1937 uitgevonden, wat gelijk aangeeft dat je de eerste 65 jaar van deze grafiek met een grote korrel zout moet nemen. Duitsland bestond in 1870 nog niet (en heeft sinds die tijd in nogal veranderende samenstelling bestaan) en hoeveel statistici er in 1900 in Argentinië en Venezuela rondliepen, vraag ik me ook af.

Toch?
Maar laten we niet zeuren: mooie grafiek, toch? Deze grafiek verschilt overigens subtiel ten opzichte van de grafiek die ik eerder deze week heb laten zien. Hier kijken we niet naar de groeivoet van het BBP per hoofd van de bevolking (vanaf een startpunt van 100), maar naar de hoogte daarvan. Het mooie is, dat je hiermee landen onderling met elkaar kan vergelijken. Zo laat de grafiek geen twijfel bestaan over wie er de afgelopen 140 jaar als de winnaar uit de bus is gekomen: de VS.
Het probleem hierbij is echter wel dat, om de ontwikkeling onderling vergelijkbaar te maken, er gebruik gemaakt van een wisselkoersverhouding om alles terug te rekenen naar de dollar. Hierbij wordt alleen niet altijd goed rekening gehouden met het lokale prijspeil. Zo is het BBP per hoofd van Noorwegen teruggerekend naar dollars heel hoog en die van China heel laag, maar zegt dat weinig over wat je echt met dat geld kan kopen.

Het noorden is de eindbaas
Maar nogmaals, laten we niet zeuren: mooie grafiek, toch? Het aardige is dat in het blog waar ik deze grafiek heb gevonden ook nog indirect gekeken wordt naar de groeiontwikkeling door de tijd heen. Dit doen ze door de hoogte van het BBP per hoofd van de bevolking in het startjaar (1870) te vergelijken met dat van 2010. Wat blijkt? Dat er een redelijk sterk verband bestaat tussen de omvang van de economie in 1870 (per hoofd van de bevolking) en die van 2010. Anders gezegd, was je in 1870 relatief arm (rijk), dan is de kans groot dat je dat in 2010 nog steeds bent. Albanië is in beide gevallen aan de onderkant te vinden, terwijl Nederland in beide gevallen in de kopgroep zit. Oftewel: als je voor een dubbeltje geboren bent, zal je nooit een kwartje worden. Grafisch ziet dat er zo uit:

Als we er even vanuit gaan dat de stippellijn het evenwicht is, zie je uit deze grafiek ook gelijk welke landen het in relatieve termen beter gedaan hebben (alles boven de lijn) en welke zijn achtergebleven (onder de lijn). Opmerkelijk genoeg valt op dat het hoe noordelijker de ligging hoe beter de uitkomst: Noorwegen, Zweden, Finland en Canada schieten er duidelijk uit. Australië, Nieuw Zeeland en Argentinië liggen duidelijk achter bij het gemiddelde.

Toch een leuke grafiek.

Toch?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s