De gekte van de markt

http:///sp-500-return-decomposition-2014-8 www.businessinsider.com

Vandaag doen we eens een andere manier om tegen rendementen in aandelen aan te kijken: we splitsen het op.

Dat de Amerikaanse beurs (op het slot van 20 augustus) dit jaar met 7,5% in waarde is gestegen, is iets wat redelijk makkelijk te achterhalen is. Websites te over die die informatie gratis aanbieden. De vraag is alleen waarom? Waarom is het eigenlijk niet 30%, of juist niet -10%?

Mocht u denken dat u na het lezen van dit stuk het volledige antwoord heeft, moet ik u op voorhand teleurstellen: een deel kan je verklaren, maar een ander deel, een belangrijk deel, is subjectief. Noem het de gekte van de markt, verschil in timing, verwijs naar het complot van de centrale banken of de geopolitieke onzekerheden. De markt trekt soms zijn eigen plan, wars van alles. Daar kom ik aan het einde nog op terug.

Bovenstaande grafiek geeft een simpele en overzichtelijke weergave van hoe de koerswinst precies tot stand is gekomen. De 7,5% die ik eerder noemde is in deze grafiek 5,8%, die je in de vijfde kolom ziet bij het kopje Price Return. Overigens is de koerswinst niet het gehele rendement dat je als belegger hebt ontvangen, want als aandeelhouder krijg je in veel gevallen ook nog wat dividend. Voor het mandje aandelen dat de S&P is, bedroeg het dividend gedurende de eerste zes maanden 1,3%, waarmee je totale rendement op 7,1% is uitgekomen: de rechterkolom. Toch geen onaardig rendement.

In hoeverre is dat terecht? Dat hangt af van hoeveel de winstgroei is geweest. Dat een winstgroei van 8% impliceert dat de onderliggende waarde van het bedrijf (en daarmee de koerswinst) ook 8% hoger ligt, is geen vreemde veronderstelling. Let wel, er is geen enkele garantie dat je die koerswinst ook in hetzelfde kwartaal ontvangt, en dat de markt een eenmalige winstgroei gewoon naast zich neer legt is ook niet vreemd. Maar dat de aandelenmarkt in grote lijn de winstontwikkeling volgt is geen vreemde veronderstelling.

De winst per aandeel (EPS) staat uitgesplitst over de eerste drie kolommen. Hierbij laat de grafiek drie bronnen van winstgroei zien: omzetgroei (hoger), winstmarges (toch ook weer hoger) en de aankoop van eigen aandelen. Die laatste klinkt misschien wat vreemd, maar heeft niet zo zeer met de winst, als wel met het aantal uitstaande aandelen te maken. Als een bedrijf geen winstgroei boekt, maar wel het aantal uitstaande aandelen reduceert (door aandelen te kopen), kan je toch nog wat winst per aandeel boeken.

Per saldo telt dit dan op tot een groei van de winst per aandeel van 6,6%, waarmee de winstgroei uiteindelijk iets hoger is uitgekomen dan de koerswinst van de S&P. Het verschil, is de verandering in de koerswinstverhouding (PE), het rood omrandde blokje in het midden van de grafiek. Deze laat zien dat Amerikaanse aandelen ondanks de koerssprong van 5,8% dus zelfs nog iets goedkoper geworden zijn in 2014.

Die PE term is in feite de restpost waar ik het eerder over had: dat deel van de koerssprong dat niet verklaard kan worden door de winst. In de markt hebben we het over multiple expansion als de PE oploopt en multiple copntraction als hij daalt. Hoe belangrijk die term nou precies is, laat onderstaande grafiek duidelijk zien. Ook hier kijken we weer naar het koersverloop van de S&P, maar dan over een langere periode. De turquoise blokjes komen hierbij overeen met de winstgroei (EPS), de zwarte lijn de koersontwikkeling van de S&P en de grijze blokjes de verandering in PE.

Zoals je ziet is de verandering in PE in vele jaren dominant aan wat de winst doet. Waarom? Het kan aan van alles liggen, van centrale banken, tot overdreven koersreacties en de te roze bril: de gekte van de markt.
HzHoekErxg2zOnLhbOO0PBJX3TZFZml1aHgoxVHcXpuEgeAAtWwatw8dwH-13vroRBFOfgncyhuVCG-F2nihho8a64AUduk9GVhdaSFp9lVNhM8zcAO7-iT9lOyg8Ybz2e59E3Uurig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s