Centrale banken en kleine hoekjes

Tight spot
We hadden laatst een strateeg van een grote financiële instelling uit London op bezoek. Kleine man, zweterige handjes, die je vervolgens in een uur tijd bijpraat over de toestand in de wereld. De verzwakking van de Amerikaanse economie werd in perspectief geplaatst, de derde pijl van Abenomics behandeld en de komende verzelfstandiging van Schotland bleek – volgens hem – een belangrijk beleggingsthema. Hij was net zijn spullen in zijn tas aan het doen, toen er iemand vroeg of hij nog iets over de ECB wilde zeggen. “Ah yes, the ECB”, zei hij met een valse grijns die alleen Britten laten zien als het over Europa gaat, “they maneuvered themselves in a tight spot…”

Belofte maakt schuld
Ik lees dat wel vaker, dat de ECB zich in een hoek gemanoeuvreerd heeft waar ze niet meer uit kunnen. Er zijn verschillende versies in omloop, maar het komt er op neer dat de ECB door de belofte van Draghi om in actie te komen nu wel moet. En actie is in dat geval meer dan een simpele renteverlaging van 10 basispunten, actie is iets groots, iets dat alle problemen van de Europese economie op gaat lossen. Draghi heeft het immers zelf beloofd?

Dat Draghi actie beloofd heeft, valt moeilijk te ontkennen. Hij sloot de persconferentie vorige maand af met de ondubbelzinnige uitspraak dat de ECB zich comfortabel voelde om in juni in actie te komen. Dat het hierbij om meer dan alleen een renteverlaging zal gaan, is ook wel duidelijk. Op het onvolprezen blog van redacteur Marcel de Boer op de fd site staat een aardig overzicht van de uitspraken die Draghi de afgelopen acht vergaderingen gedaan heeft. Acht keer op rij schermt hij al met de bereidheid om in actie te komen, waarbij “alle instrumenten overwogen worden”. QE(D), aldus de conclusie.

Tight spots en central banker zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
De vraag die hierbij gesteld zou moeten worden, is welk probleem de ECB nou eigenlijk geacht wordt op te lossen. Naast divergentie binnen de eurozone, is de grootste zorg voor de ECB de aanhoudende trend van disinflatie. Of de aankoop van obligaties of kredietverlening in het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Europa daar veel aan kan veranderen is de vraag. Zie daar de tight spot: iedereen verwacht actie, maar een echte oplossing is er niet.

Geef mij een vergadering waarbij een centrale bank eens niet in een klein hoekje zou zitten. Tight spots en centrale banken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ervaring leert echter dat het niet de centrale bank is, maar dat het financiële markten zijn die er te veel van verwachten. De ECB gaat donderdag echt niet de oplossing presenteren voor alle problemen die er in de eurozone zijn. Wie dat wel denkt, zou wel eens pijnlijk kunnen ontdekken dat juist hij degene is die in de verkeerde hoek zit gemanoeuvreerd…

(origineel gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 4 juni 2014)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s