Best links of the Week: PANIEK!!!! En meer

Het einde van het jaar werpt zijn schaduw al duidelijk vooruit, want veel thema’s zijn er in de financiële markten momenteel niet meer te ontdekken. Ja, de eurozone blijft opspelen en de Amerikaanse obligatiemarkt blijft wegzakken. Ik richt me nogmaals op het tweede aspect. Voor de volledigheid raad ik iedereen ook de Best of the Week van vorige week te lezen, waar ik al het een en ander over het onderwerp uit de doeken heb gedaan. Mijn streven is om in deze Best of the Week de nieuwe inzichten te verwerken, en dus zo min mogelijk in herhaling te vallen.

SELL-OFFFFF
Eerst maar eens even wat paniek maken: SELL-OFF! Moet je nou toch eens kijken wat er in de obligatiemarkt gebeurd is, de afgelopen maanden!

2unknownname

Niet alleen de kapitaalmarktrente stijgt sterk, ook de inflatieverwachtingen spuiten omhoog, volgens deze bijdrage. En het is niet alleen de markt die onderuit gaat, ook de beleggingsfondsen (mutual funds) melden de laatste maanden een netto outflow voor de kapitaalmarkten, terwijl zelfs PIMCO (de grootste obligatiebelegger van de wereld) naar aandelen overstapt. Een kleine stap, dat wel, maar toch: een teken aan de wand. Iedereen keert de obligatiemarkt de rug toe!

Nou goed, toch ook wat reflectie
Iedereen? Nou, eh, nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Als we in bovenstaande grafiek dat datum werd verder terug leggen, ziet de grafiek er als volgt uit:

5unknownname

Ook de nodige tekstuele commentaren over dit fenomeen. Een paar voorbeelden: niet alleen inflatie, maar ook het begrotingsbeleid speelt een rol. Het is juist positief dat de kapitaalmarktrente stijgt. Een overzicht van de draai die verschillende economen er aan geven. Dat de obligatiemarkt corrigeert is niet vreemd volgens deze presentatie. En ook met die inflatieverwachtingen valt het wel mee:
 INCLUDEPICTURE “http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/daalder/twbukbDwBfbnHbpdhDwHdiBzifaDaGcuaffAgysBjdEgjckBBBdFCwzlIxFm/media_httpwwwritholtz_baiBf.png.scaled500.png” * MERGEFORMATINET

1unknownname

Overigens gaat het ook weer wat ver om de stijging van de kapitaalmarktrente helemaal als irrelevant te bestempelen: de Mortgage Rate (hypotheekrente) is deze week tot boven de 5% gestegen en dat is uiteraard geen goed nieuws voor de nog steeds zeer zwakke Amerikaanse huizenmarkt. Zo werd deze week bekendgemaakt dat 22.5% van de huizeneigenaren in de VS hebben een hogere hypotheek hebben dan de waarde van hun huis (ook wel Negative Equity, de rode balk in deze grafiek)

4unknownname

De Fed in actie
Overigens vind ik dit nog steeds één van de mooiste grafieken op dit gebied: hoeveel procent van de obligatiemarkt heeft de Fed nou eigenlijk in handen? Het cijfer voor de markt als geheel is uit deze grafiek moeilijk vast te stellen (ik schat iets onder de 15%), maar het laat wel precies zien hoeveel dat per looptijd is. Zo is de Fed een grote jongen in de illiquide looptijden (tot 35%), maar bezit het tussen de 5 en 15% in de liquide looptijden tot 10 jaar. Overigens is dit de huidige stand van zaken: het grooste deel van de USD 600 miljard moet nog worden geïnvesteerd.

0unknownname

Saaie-Rapporten-Sectie
Mijn nieuwe rubriek, altijd handig om even te kijken welke belangrijke rapporten er deze week zijn uitgekomen. Niet alle rapporten zijn gratis, dus dan moeten we het van eens samenvatting hebben:

Het IMF buigt zich over het Nederlandse bankwezen
Het BIS rapport met de cijfers over de Europese exposure
En de OECD heeft een visie over de euro area geschreven  

Nog wat overig nieuws en mooie graphics
Dodelijke plaatje over beleggen.

Unknownname

Niet economisch, wel erg mooi: Facebooks netwerk

3unknownname

Opmerkelijk robuust verband tussen de werkloosheid en de verwachtingen van omzet voor kleine bedrijven in de VS. Of is het toeval?

6unknownname

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s