Best links of the week: Treasury sell-off en meer

Europa, het suddert lekker verder, maar na twee weken de boventoon te hebben gevoerd in de Best of the Week heb ik besloten het deze keer tot een minimum te beperken. Vooral ook omdat er ook andere zaken spelen die de moeite waard zijn. Vooral de verzwakking van de (Amerikaanse) obligatiemarkt roept de nodige vragen op.

Buy the rumour, Sell the Fed
Drie weken geleden schreef ik op iex een column met de klinkende titel “Buy the rumour, Sell the Fed” waarbij ik aan de hand van een aantal grafieken liet zien hoe de financiële markten hadden gereageerd op de aankondiging van QE2. Het “Sell the Fed” hing daarbij samen dat juist de kapitaalmarkt duidelijk negatief reageerde, terwijl er in de andere markten (nog) geen duidelijke trend zichtbaar was.

Ik vond die titel eigenlijk wel érrûg sterk. Sterker nog, ik wist gewoon zeker dat dit als een lopend vuurtje rond zou gaan en dat in no time heel bloggend Amerika mijn voorbeeld zou volgen. Zo overtuigd van mijn sterke vondst was ik, dat ik zelfs een screenshot heb gemaakt van de google search voor deze term, zodat ik later kon aantonen dat ik hier de trendsetter geweest was. Acht hits waren er, zes van mij en twee van een vage Duitse site uit 2006: die telden uiteraard niet.

U voelt hem zeker al aankomen: ik zit nog steeds te wachten tot de term aanslaat. En toch is dat vreemd, want nu, drie weken later, is die conclusie eigenlijk alleen maar actueler geworden. Aandelen- en grondstoffenmarkten staan per saldo hoger en de enige markt die sinds 3 november lager staat is de obligatiemarkt. En dat terwijl QE2 juist direct voor de obligatiemarkt van toepassing is… Onderstaande grafiek geeft het beeld weer:

Unknownname

Strikt genomen zou je verwachten dat de aankondiging van een USD 600 miljard aankoopprogramma tot rust in de obligatiemarkt zou hebben geleid, maar het omgekeerde is het geval. De aankondiging dat de Fed nauwelijks obligaties zou gaan kopen met een lange looptijd (30 jaar), gecombineerd met de angst dat QE2 ergens in de toekomst voor stevige inflatie zou gaan zorgen, leidde er toe dat eerst dat deel van de rentecurve onder druk kwam te staan. Toen de 30 jaars rente maar bleef oplopen, trok dat uiteindelijk de hele yield curve omhoog.

Dat roept een interessante vraag op: wat moet de Fed doen de kapitaalmarktrente verder stijgt? Het lijkt een klassieke catch 22. Een verdere verhoging van de steunaankopen leidt alleen maar tot meer angst voor toekomstige inflatie, QE2 halveren zou echter betekenen dat je een signaal afgeeft dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk, waarbij ook de berichten over de publieke opinie over de Fed een rol zullen spelen.

Er is een alternatief. The Economist geeft een suggestie in deze link, zij het dat die in dit geval over Europa gaat. De Fed kan een doelzone afkondigen waarbinnen de rente in een bepaald segment (bijvoorbeeld 10 jaars) zich mag bewegen. De wetenschap dat de Fed ongelimiteerd als koper in de markt staat als de grens wordt bereikt, zou er toe moeten leiden dat er per saldo geen obligatie van hand hoeft te wisselen. Deze optie is bij de laatste FOMC vergadering ook specifiek besproken, maar kwam men tot de conclusie dat:

But participants also noted potentially large risks, including the risk that the Federal Reserve might find itself buying undesirably large amounts of the relevant security in order to keep its yield close to the target level.

Overigens heeft de Fed in het verleden wel zulk beleid gevoerd en voorzover ik kan nagaan zonder dat het tot grote problemen heeft geleid. Van 1942 tot 1951 hanteerde de Fed een plafond van 2.5%. Voor nog wat meer achtergrond hierbij is de volgende link ook aan te bevelen.

Andere stellen trouwens dat het nog wel mee valt met de sell-off, zoals we in deze link kunnen zien. Bovendien hing de laatste stijging van de kapitaalmarkt vooral samen met de nieuwe belastingdeal die Obama aan het begin van deze week afkondigde, als we deze link er op naslaan.

Als laatste deze link ook nog, die vooral de moeite waard is voor de mooie quotes en omdat hij aanhaakt op de discussie die ik momenteel voer met Marcel tak. De quote die ik noem is deze en die gaat over obligaties: “They were “safe”. They made money. They were hot. Everyone was buying them. Until now. Bond investors are discovering that everyone can get it wrong.”

Toonaangevende rapporten
Ik voeg vanaf deze week een nieuwe rubriek toe aan de Best of the Week, namelijk de toonaangevende rapporten, al dan niet vergezeld met analyses. Ik heb er deze week drie voorbij zien komen:
De Flow of Funds data uit de VS. Voor alle cijfers over vermogen en schuld in de VS
De Financial Stability Review van de ECB. Komt twee keer per jaar, vol met tekst en grafieken. Zoals deze

1unknownname

De nieuwe ManPower Employment Outlook, elk kwartaal. Met een commentaar

Overige links
Elegant, mooi en simpel: hoe het tekort in de VS zich de afgelopen eeuw ontwikkeld heeft.

2unknownname

Deze is mooi omdat ze er in geslaagd zijn uit een nietszeggende puntenwolk toch nog een conclusie te peuren

0unknownname

En deze valt onder het kopje waarom-moeilijk-doen-als-het-makkelijk-kan: wat aandelenmarkten de afgelopen 10 jaar gedaan hebben…

3unknownname

(origineel gepubiceerd op www.iex.nl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s