Best of the week: in 1 keer up to date over Europa, de Fed is uberbullish en meer

Ik heb het twee weken voor me uit weten te schuiven, maar ontkom er nu toch echt niet meer aan: een rondje eurozone crisis is op zijn plaats. Uiteraard is er eigenlijk te veel over geschreven, dus ik beperk me tot het minimum: ik stel voor dat andere links gewoon als commentaar bij dit stuk kunnen worden geplaatst. Verder ook nog een kleine terugblik op de Fed.

Europese malheur
Als eerste is daar een belangrijke bijdrage van Paul Grauwe, die het punt maakt dat de huidige eurocrisis niet zo zeer het gevolg is van slecht overheidsbeleid (Griekenland even daargelaten), maar dat het vooral te danken is geweest aan een explosie van schuld van de private sector. Ter illustratie: de Ierse huizenprijzen vertoonde duidelijk tekenen van een bubbel. In zijn ogen is het aanscherpen van bestedings- en schuldratio???s voor overheden dan ook het verkeerde medicijn. Aardig is ook het stuk waarin hij schetst hoe vroeger de speculatie in het Europese Exchange Rate Mechanism (ERM) verliep en hoe dat ???als we defaults op staatsobligaties gaan toelaten- dat nu binnen de eurozone op de kapitaalmarkt uitgevochten gaat worden. Verder nog een studie van het IMF over Europa, waar Nederland er goed vanaf komt. Griekenland daarentegen???.

Dan de hamvraag van de afgelopen week: zal het steunpakker van EUR 750 miljard wel volstaan? Als de rekening van twee economische kleinmachten als Griekenland (EUR 120 miljard) en Ierland (naar schatting EUR 85 miljard, hoewel dat v????l te laag is volgens deze bijdrage al op EUR 200 miljard euro staat, wat moet Spanje dan gaan kosten? De omvang van de twee eerste landen is ongeveer 4,3% van de eurozone, waar Spanje op rond de 11,6% uitkomt (tweede kwartaal cijfers Eurostat). Kort door de bocht doorrekenen kom je zo op een bedrag uit van EUR 540 miljard, volgens sommigen.

Uiteraard klopt dat niet, want het financieringsprobleem van Griekenland (door gesjoemel) en van Ierland (door banken) ligt een stuk hoger dan dat van Spanje: de Spaanse overheidsschuld bedraagt in het totaal ???slechts??? naar schatting EUR 585 miljard. Dat weerhoudt de zwartkijkers uiteraard niet om toch aan de stoelpoten van Spanje te zagen. Sommige wijzen op de schuld van de staatsbedrijven, waarmee de ???staats??? schuld al oploopt tot EUR 751 miljard. Andere, zoals hier in het artikel over Spanje van The New York Times stellen de vraag of de Spaanse bankensector er wel zo goed voorstaat als over het algemeen wordt aangenomen. Zolang de banken nog toegang hebben tot de interbancaire markt voor funding, lijkt er geen probleem te zijn, maar wat als er een bank omvalt? Hoe het ook zij: volgens deze bijdrage moet Spanje de komende 6 maanden EUR 60 miljard herfinancieren en volgens de Wall Street Journal bedraagt dat EUR 300 miljard over de komende drie jaar. Als er dus geen gekke dingen gebeuren (lees: banken omvallen), lijkt het steunplan voldoende groot om in elk geval Spanje nog op te vangen.

Of toch niet? De echte beren draaien het namelijk om: wie zegt eigenlijk dat er EUR 750 miljard op tafel ligt? De Wall Street Journal (waarschijnlijk alleen voor abonnee???s) rekent voor dat er eigenlijk slechts EUR 310 miljard echt voorhanden is. De EUR 250 miljard van het IMF krijg je pas na goedkeuring van het IMF, wat een tijdrovende aangelegenheid is. Van de resterende EUR 500 miljard wordt er volgens het krantenartikel 190 miljard aan kas aangehouden, om zo de AAA status van het fonds te garanderen. Wie probeert te achterhalen waarom er precies EUR 190 miljard aan kas moet worden aangehouden moet wel bereid zijn door wat taaie stof heen te lezen, zoals hier de Q&A over ESFS, of deze presentatie. Als ik het enigszins begrijp hangt het samen met het feit dat landen met een lagere rating dan AAA garant staan: om een AAA rating voor EFSF te garanderen, moet voor de niet AAA garantieleden kasgeld worden aanhouden. Voor iets meer informatie over de schimmige werking van ESFS moet je hier zijn. En om dan helemaal compleet te blijven, hier een bijdrage over de incredible shrinking safety net.

Gelukkig hebben we Alex Weber ???Bundesbank president en beoogd opvolger van Trichet- die kundig ter zake is! Eerst liet hij al weten dat die EUR 750 miljard gewoon verhoogd kon worden, om vervolgens doodleuk voor te rekenen dat er EUR 150 miljard extra nodig is om Spanje ook te kunnen opvangen. Overigens ligt de bal hierbij duidelijk bij Duitsland, zoals in deze column aardig verwoord wordt: Calling Germany, calling Germany… Als groot aandeelhouder van de eurozone, is het Duitsland die uiteindelijk het risico loopt een groot deel van de cheque te betalen, wat wellicht de reden is dat de Duitse kapitaalmarktrente gestaag is opgelopen. To be continued, no doubt.

Als laatste nog een grafische tool die laat zien hoe de schulden verdeeld zijn in Europa. Ik zeg er wel gelijk bij dat de cijfers afkomstig zijn van de stress test van enige maanden terug, dus voor de actualiteit en betrouwbaarheid sta ik niet in.

De Fed: ??berbulls!
Nog een klein stukje over de Fed. Niet QE2, maar over een wat vreemde tegenstrijdigheid rond de FOMC vergadering. Afgelopen week werden de notulen gepubliceerd waarin volgens de traditie ook een schatting wordt afgegeven over de groei en inflatie voor de komende jaren. De tabel ziet er als volgt uit:

1unknownname

Wat blijkt? De centrale projectie voor groei over 2011 staat op 3.0% tot 3.6% voor 2011 en 3.6% tot 4.5% voor 2012! Ter vergelijking, de consensusverwachting voor 2011 en 2012 ligt momenteel op 2.5% en 3.1% respectievelijk??? Anders gezegd, als we van de middenprik uitgaan verwacht de Fed dat de Amerikaanse economie gemiddeld 0.9% sterker zal groeien dan wat er nu verwacht wordt!

Nou zou je kunnen denken dat dit optim
isme samenhangt met het feit dat de Fed ???anders dan de meeste economen- sterk gelooft in de effectiviteit van QE2. De notulen zijn van de FOMC vergadering waarin besloten werd om tot QE2 over te gaan, dus eigenlijk kan je zeggen dat er sprake was van inside information. Die theorie lijkt echter niet op te gaan, want de Fed heeft de groeiraming dit kwartaal juist verlaagd???

De vraag is uiteraard, als de Fed zelf echt gelooft in deze groeiramingen, waar zijn die USD 600 miljard in vredesnaam voor nodig dan??

Overigens, voor de fijnproevers, tijdens de FOMC vergadering is ook gesproken over de mogelijkheid een target af te geven voor de lange rente (of strikt genomen, de term structure). Daarover leest u meer in dit artikel. Overigens was de conclusie van de Fed dat: Finally, participants discussed the potential benefits and costs of setting a target for a term interest rate. Some noted that targeting the yield on a term security could be an effective way to reduce longer-term interest rates and thus provide additional stimulus to the economy. But participants also noted potentially large risks, including the risk that the Federal Reserve might find itself buying undesirably large amounts of the relevant security in order to keep its yield close to the target level. Accentuering is uiteraard van mijn hand.

Overige links
En de prijs voor de beste beleggingsdag gaat naar???

2unknownname

??

De zogenoemde schaduwvoorraad van huizen (huizen die door banken in beslag zijn genomen maar nog niet zijn verkocht) wordt op 2,1 miljoen geschat.

0unknownname

En een minder positief verhaal over Japan

Unknownname

(origineel gepubliceerd op www.iex.nl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s