Zit u al long aandelen??

De laatste tijd heb ik weer de nodige blogs en artikelen voorbij zien komen over dat je nu in aandelen moet stappen. Niet omdat aandelen zo goedkoop zijn, niet vanwege de positieve doorwerking die QE2 op aandelen zal hebben en zelfs niet omdat obligaties geen rendement meer bieden. Nee, vanwege de Presidential Cycle.

De Presidential Cycle is een cyclus die ???voorzover ik kan achterhalen- voor het eerst is beschreven door Yale Hirsch in 1967, waarna het fenomeen jaarlijks terugkeerde in de legendarische ???Stock Trader???s Almanac??? (zie hier voor een korte impressie). Wie denkt dat het alleen maar in de Amerikaanse variant van de Enkhuizer almanac heeft gestaan komt echter bedrogen uit, want vanaf de jaren 80 is er veelvuldig wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen gedaan. Wie op het internet naar de Presidential Election Cycle en Research zoekt, komt genoeg leeswerk tegen om een week van de straat te zijn. Voor een redelijk recent Nederlands onderzoek verwijs ik naar deze studie.

Het idee is dat aandelenmarkten in de eerste twee jaar na de presidentsverkiezingen beperkte koerswinst laten zien, om vervolgens in de laatste twee jaar ???vlak na de mid-term elections- hard uit de startblokken te gaan. Als populaire verklaring voor dit patroon wordt genoemd dat de nieuwe regering/president in de eerste twee jaar vaak met radicale koerswijzigingen komt, om de laatste twee jaar het electoraat weer te paaien met vriendelijk beleid (zie bijvoorbeeld deze infotainment). Het eerder genoemde Nederlandse onderzoek komt echter tot de slotsom dat dit deze populaire verklaring van de cyclus niet door de feiten ondersteund wordt. Waarom deze cyclisch toch bestaat is in de ogen van de onderzoekers dus een puzzel.

Geloven we er in?
Om het een en ander te verduidelijken heb ik de cyclus zelf berekend. Onderstaand grafiek laat het gemiddelde verloop van de S&P 500 zien, gedurende de 20 presidentscycli die we sinds 1928 hebben doorlopen. Gemiddeld doen aandelen het twee jaar wat magertjes, tot aan de midterm elections (de tweede verticale lijn) om vervolgens los te gaan.

0unknownname

Op basis van de weekdata die ik gebruikt heb, zien de jaarrendementen er gemiddeld als volgt uit. Het kan best zijn dat er elders andere percentages genoemd worden, maar dat hangt samen met het feit dat ik naar weekdata kijk en dus niet precies de dag van de presidentsverkiezingen als startpunt heb gebruikt. Lijkt een redelijk overtuigend verhaal, toch?

1unknownname

Nou ben ik zelf niet zo heel erg happig op dit soort wetmatigheden, al helemaal niet als niet duidelijk is waar??m ze optreden. 80 jaar historie klinkt lang, maar als je bedenkt dat dat slechts 20 presidentscycli zijn, is er een aanzienlijke kans dat het door wat toevallige uitschieters veroorzaakt wordt. Toch lijkt ook dat wel mee te vallen. Onderstaande grafiek geeft naast het gemiddelde verloop over 20 cycli ook het verloop van telkens 5 achtereenvolgende cycli weer. Ook hier lijkt de boodschap duidelijk: weliswaar zijn er periodes geweest dat aandelen het minder deden, maar het derde presidentsjaar (gemeten van het begin tot het einde) springt er elke keer positief uit.

2unknownname

Als ik de uitsplitsing verder doorvoer en per jaar naar de data kijk, blijkt het derde jaar in slechts 2 van de 20 keer een negatief rendement te hebben opgeleverd: in 1930 (-35%) en in 1938 (-1%). Alle andere ???derde jaren??? leverde een positief rendement op, waarbij de +36% van 1934 tot nu toe de sterkste positieve uitschieter vormt.

Opmerkelijk is het zeker, maar voordat u uw huis nu gaat verpanden om aandelen te kopen, wil ik toch nog een laatste grafiek laten zien. Wederom het koersverloop van de afgelopen 20 presidentscycli, maar deze keer afgezet tegen het koersverloop van de laatste, nog niet afgeronde Presidentscyclus van Obama. De gemiddelde 30% die u normaal over 4 jaar krijgt, heeft u nu al over de eerste 2 jaar mogen ontvangen, de daling van 25% in de eerste maanden van de ambtstermijn van Obama ten spijt.

Unknownname

Een strikte aanhanger in de presidentscyclus laat zich door zo???n grafiek niet van de wijs brengen. Dat ik op basis van zo???n grafiek gelijk ga kijken naar het achterliggende verhaal van de stijging, de waardering van aandelen en eventuele andere ontwikkelingen die een rol kunnen hebben gespeeld, geeft wat dat betreft duidelijk aan dat ik geen echte gelovige ben.

(origineel gepubliceerd op www.iex.nl)

One thought on “Zit u al long aandelen??

  1. Pingback: Lamme eend | Best of the Web

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s