Bond Bubbel?

Door de aanhoudende rally van de afgelopen maanden, staat de obligatiemarkt de laatste tijd weer volop in het nieuws. Door menigeen wordt de obligatiemarkt als de nieuwe bubbel getypeerd. Nou is het inderdaad zo dat de vergoeding op de kapitaalmarkt momenteel erg mager lijkt. Een luttele 2,7% rentevergoeding op een 10 jaars Amerikaanse staatsobligatie lijkt niet veel, zeker niet als je bedenkt dat de inflatie alleen al 1,2% bedraagt. Vroegâh kreeg je nog gewoon 8% of meer, hoor je mensen mopperen.

Om dan eerst maar eens met wat historisch besef te beginnen: vroegâh was het eigenlijk heel normaal dat de kapitaalmarktrente zich tussen de 3 en de 4% bewoog. Onderstaande grafiek geeft het historische verloop van de Amerikaanse kapitaalmarktrente weer, waaruit duidelijk blijkt dat voor de periode 1880-1950 lage rentes heel normaal waren. Gemiddeld lag de rente in die periode op 3,6%, waarbij de onderkant zelfs iets onder de 2% lag. Eigenlijk is de periode 1960-2000 de vreemde afwijkende periode in deze grafiek.

Unknownname

Uiteraard is dat nog geen bewijs dat er momenteel geen bubbel in de obligatiemarkt zit, maar het geeft wel aan dat 8% -of zelfs 6%- geen standaard gegeven is. Beleggers vallen vaak terug op hun eigen ervaring, en die stamt doorgaans niet uit de periode van voor 1960.

Ook de volgende grafiek plaatst het hele bubbel verhaal wat meer in perspectief. Hier staat de gemiddelde groei van het nominale BBP in de VS over de afgelopen 10 jaar afgezet tegen de kapitaalmarktrente.

0unknownname

Uiteraard zijn er in het verleden duidelijke afwijkingen geweest, maar als trendindicator doet de gemiddelde nominale groei zijn werk eigenlijk best aardig. Het gemiddelde van de nominale groei bedroeg in deze grafiek 7,1%, de gemiddelde kapitaalmarktrente 6,8%. Duidelijk is dat de laatste waarneming van 2,7% onder het groeigemiddelde van 4,0% ligt, maar zo schokkend is dat verschil nou ook weer niet.

Een stijging van de kapitaalmarktrente met 1,3% punt is niet echt wat ik het knappen van een bubbel zou willen noemen. Vanaf eind 2008 tot aan eind 2009 is de Amerikaanse kapitaalmarktrente bijvoorbeeld met 1,6% punt opgelopen. Om nou te zeggen dat we erg veel last van die correctie hebben gehad… nou nee.

Pas als reële groei of inflatie sterk gaan aantrekken, kan een meer trendmatige correctie op de obligatiemarkt verwacht worden. Als ik de recente voorspellingen van de OECD er zo eens bij pak, zit dat er de komende tijd nog niet in: voor 2010 voorspelt men daar een nominale groei van 5,2% voor 2011 is dat 4,3%.

(origineel gepubliceerd op www.iex.nl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s