Best links of the web:10-07-26, Stress Test Special

Morgen allen. Voor de verandering eens een stress test special. Algemene oordeel: veel te weinig stress.

0unknownname

Slovenia rules! (http://econompicdata.blogspot.com/2010/07/europes-pecking-order.html)

En zo ziet het negatieve groeiscenario eruit:

Unknownname

(bron: http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-heres-the-adverse-economic-scenario-european-banks-were-tested-on-2010-7)

Allereerst: hier zijn de algemene resultaten. Zeven banken halen het niet en moeten in totaal 3.5 miljard euro ophalen

To stress or not to stress. De uitkomst lijkt not too (much) stress.

Gelukkig ook nog een 'positieve' interpretatie…

Volgens JPMorgan hadden er maar liefst 54 banken de test niet moeten overleven…

Maar de Amerikaanse aandelenmarkten vonden het kennelijk wel goed genoeg: out with the Bullish Declining Wedge!

Wellicht dat het nieuws dat Duitse banken de details niet publiceren het feestje nog gaat verstoren?

Bovenstaande links komen van publieke websites, waarbij ik verwacht en hoop dat er op een correcte wijze met data, grafieken en informatie is omgegaan. Garanties daaromtrent geef ik echter zeker niet af. De links zijn niet bedoeld om mijn eigen mening weer te geven, maar zijn slechts ter informatie en ter prikkeling: het komt regelmatig voor dat ik het niet met de gekozen argumentatie eens ben. Ik laat het aan de lezer zelf om een eigen oordeel te vellen, maar sta open voor suggesties of input. Discussie over de stellingen van de links juich ik overigens van harte toe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s