Dubbele dip?

Na maandenlang voornamelijk op meevallende cijfers getrakteerd te zijn, is het voor de financi??le markten weer even wennen dat er ook wel eens tegenvallers gepubliceerd kunnen worden. Zeker als we de oogst voor Amerika van de afgelopen maand zo eens tegen het licht houden, ziet het er niet echt heel erg overtuigend uit: dalende huizenverkopen, zwakke detailhandel, een terugzakkend producentenvertrouwen en ???last but not least- tegenvallende arbeidsmarktcijfers. Als u -zoals ik- dagelijks veel internetsites afstruint, zal het u niet ontgaan zijn dat de term Double Dip weer volop gebruikt wordt.

E??n van de maatstaven die hierbij vaak genoemd wordt is de zogenaamde ECRI leading indicator, waarbij ECRI voor de Economic Cycle Research Institute staat. Voor de volledigheid: dit is een zelfstandig Amerikaans bureau, opgericht door ene Geoffrey Moore, ????n van de toonaangevende onderzoekers op het gebied van conjunctuurindicatoren in de VS. Zijn naam is onder andere ook verbonden met het NBER (het instituut dat de recessies in de VS uitroept) en de Leading Indicator van de Conference Board (het instituut dat vorige week een foutje maakte met de Chinese Leading Indicator).

Om de samenstelling van de index te mogen bekijken, moet je overigens een betalende bezoeker zijn. Ik heb geen abonnement, maar heb wel weten te achterhalen dat de index naast een aantal economische factoren ???werkloosheidsuitkeringen, geldgroei en hypotheek herfinancieringen- uit een aantal financi??le variabelen is opgebouwd. Hierbij moet je denken aan aandelenmarkten, het renteverschil tussen staatsobligaties en BAA corporate obligaties en grondstoffenprijzen.

Dipping
Waarom de ECRI zo vaak genoemd wordt als men het over een dubbele dip heeft? In de eerste plaats omdat het om een wekelijkse index gaat. Je hoeft dus niet een hele maand te wachten om een update te krijgen: nee, elke vrijdag is het weer feest. Wat dat betreft lijkt het wat op de wekelijkse werkloosheidsuitkeringen, of het wekelijkse consumentenvertrouwen. Het belangrijkste verschil is echter dat het niet over een deelmarkt van de economie gaat, maar om de economie als geheel.

De tweede reden waarom de ECRI zo vaak genoemd wordt als het over een nieuwe recessie heeft ligt voor de hand: de index is namelijk aan het dippen. De meest dreigende manier om dat weer te geven is door naar het niveau van de index te kijken, zoals dat hieronder gedaan is. Duidelijk is dat de recessie die officieel in december 2007 begon en die volgens velen ???maar nog niet de NBER- ergens halverwege 2009 eindigde, samenvalt met de vorige daling van de ECRI. Deze nieuwe daling ziet er wat dat betreft niet al te positief uit.

Unknownname

Is het een argument om een nieuwe recessie te verwachten? In tegenstelling tot wat je op veel blogs en fora leest is het daar volgens de onderzoekers van ECRI zelf nog veel te vroeg voor. De beste manier om duidelijk te maken waarom, is om de voorgaande grafiek op een iets andere manier weer te geven. In de tweede grafiek heb ik niet de index zelf, maar de jaar-op-jaar verandering van de index weergegeven, terwijl ik daarnaast een langere historie laat zien.

0unknownname

Duidelijk is dat sterke dalingen van de index in het verleden wel vaker zijn voorgekomen, zonder dat het tot een recessie heeft geleid. ECRI waarschuwt er zelfs voor dat een negatieve (jaar-op-jaar) uitkomst zelfs nog niet hoeft te betekenen dat we in een recessie zullen belanden: ook dat kwam in het verleden vaak genoeg voor, zonder al te nadelige gevolgen.

Meer in het algemeen, als ik zo naar de tweede grafiek kijk, vraag ik me eigenlijk af hoe ???leidend???deze indicator nu werkelijk is. De recessie van 2000 had ik op basis van deze reeks wellicht nog zien aankomen, maar die andere drie? Nobelprijswinnaar Paul Samuelson heeft wel eens gezegd dat ???de stock market has predicted nine of the last five recessions???. Als ik die grafiek zo zie, kerijg ik het gevoel dat de aandelenmarkt het in dat geval beter doet dan de ECRI index. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom ze bij ECRI niet al te stellig in het doen van recessievoorspellingen op basis van deze index.

Al met al, vind ik het een index die aardig is om in het achterhoofd te houden, maar al te stellige uitspraken op basis ervan zou ik met een korrel zout nemen.

(Origineel gepubliceerd op www.iex.nl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s