Vergeten Koninkrijk

Terwijl de kranten en columns momenteel vol staan met analyses over Griekenland, is het volgens mij een mooi moment het eens over een andere boeg te gooien. Ja, Griekenland is een potentieel gevaar, en nee, de EU heeft tot op heden niet adequaat gereageerd, met als gevolg dat ook Portugal en Spanje in de gevarenzone terecht zijn gekomen. Overtuigend optreden van de Europese leiders is nu noodzaak en of dat gaat komen of niet is eigenlijk koffiedik kijken. Die kelk laat ik graag even aan mij voorbij gaan.

Zoekend naar een ander onderwerp stelde ik mijzelf de vraag wat een thema is dat over -zeg- een week of twee actueel zou zijn en zodoende stuitte ik op Groot-Brittanni??, aka het Verenigd Koninkrijk (VK). Door al de drukte over Griekenland gaat er momenteel weinig aandacht uit naar het VK en ik heb zo het vermoeden dat men daar ook niet al te rouwig om is. Echt gunstig ziet de uitgangssituatie er voor het VK namelijk ook niet uit.

Het VK is geen Griekenland
Het VK is zeker geen Griekenland ???al was het maar omdat het een eigen munt heeft-, maar ????n overeenkomst is er wel: het monsterlijke begrotingstekort. Werd vorige week nog bekendgemaakt dat het Griekse begrotingstekort in 2009 op 13,6% van het BBP is uitgekomen, het VK deed het met een tekort van 12,7% slechts marginaal beter. Sterker nog, waar Griekenland door harde maatregelen haar tekort in 2010 beneden de 9% van het BBP hoopt te brengen, koerst het VK af op een nagenoeg onveranderd tekort van 12%.

Unknownname

Dat men in het VK nog niet begonnen is met ombuigingsmaatregelen hangt voor een belangrijk deel samen met de zwaarte van de recessie waarin de economie zich bevindt. De Britse economisch groei leunde in de periode 2002-2008 zwaar op de sterke expansie van de vastgoed- en financi??le sector. Beide sectoren hebben in 2008-2009 de hardste klappen gekregen, wat ook duidelijk tot uitdrukking komt in de ontwikkeling van de groei. Ondanks een bestedingsimpuls van meer dan 12% in de economie, bleef de Britse economie duidelijk achter bij de ???toch ook weinig positieve- performance van de het euroblok. Ook de eerste kwartaal groeicijfers die vorige week werden bekendgemaakt duidden op zwakke onderliggende groei. De Britse economie liet volgens de voorlopige cijfers een groei van slecht 0,2% op kwartaalbasis zien. Uiteraard heeft het extreme winterweer hierbij een rol gespeeld, maar het is duidelijk dat er in het VK geen sprake is van een V-vormig herstel.

Televisiedebat bepaalt de verkiezingen
Dat er in het VK nog niet met herstructurering begonnen is, zal verder niet helemaal losstaan van het feit dat er begin mei parlementsverkiezingen plaatsvinden. Traditioneel gaat het in het VK om een tweestrijd tussen Labour en de Conservatives, maar het ziet er naar uit dat het deze keer wat anders gaat lopen. Het allereerste Britse televisiedebat ooit gehouden op 15 april, heeft volgens de peilingen namelijk voor een sensatie gezorgd en een politieke aardverschuiving teweeggebracht. De Liberal Democrats, de eeuwige derde bij de verkiezingen, gaat volgens sommige peilingen zelfs aan de leiding.

Overigens betekent dit niet dat de Lib Dems, zoals ze genoemd worden, als grootste partij uit de verkiezingen zal komen. Door het districtenstelselsysteem, waarbij de vertegenwoordiging van een district automatisch naar de grootste partij gaat, zit er nogal wat lucht tussen de verkiezingsuitslag en de uiteindelijk machtsverdeling. Zo haalde de voorloper van de Lib Dems in 1983 eens 25% van de stemmen, maar zag dat toen vertaald in slechts 4% van de zetels.

0unknownname

(bron: The economist)

Tot een werkelijke aardverschuiving zal het dus waarschijnlijk niet komen, maar de kans dat g????n van de andere partijen in staat zal zijn meer dan 50% van de stemmen te halen, is hierdoor wel aanzienlijk toegenomen. En dat is belangrijk. Waar elders in Europa coalitievorming een centraal onderdeel is van de politiek, is het voor het VK een unicum. De laatste keer dat er geen van de partijen een meerderheid in het parlement kreeg ???een zogenaamde ???hung parliament???- was in februari 1974. Het resulteerde uiteindelijk in een weinig succesvolle minderheidsregering van Labour, die geen lang leven beschoren was: in oktober van dat jaar werden voor de tweede keer verkiezingen uitgeschreven.

Kredietwaardigheid in geding
Nou hoor ik u verzuchten dat verkiezingen bijzaak zijn voor de financi??le markten. Dat klopt, ware het niet dat de kredietwaardigheid van Brits staatspapier in het geding is. Tot nu toe heeft het VK een solide AAA rating, maar gegeven de snelle verslechtering van de financi??le positie van de Britse overheid, is die rating geen zekerheid. Juist als de verkiezingen geen duidelijke overwinnaar opleveren, of erger nog een duidelijke overwinnaar die maar 5% van de zetels krijg, betekent dit dat het de daadkracht van een nieuwe regering zeker niet ten goede komt. Momenteel heeft het VK niet de luxe om 9 maanden te wachten om dan weer nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

In hoeverre een verlaging van de kredietwaardigheid van het VK een echte market mover wordt valt nog te bezien: de laatste downgrade van Japans staatspapier heeft ook niet bepaald tot een sell-off geleid. Dat het het imago van Europa als geheel wederom niet ten goede zal komen, lijkt me daarentegen wel duidelijk.

Om toch met een positieve draai te eindigen: het VK zit niet in de euro. Dat betekent dat ze ???anders dan Griekenland- altijd een makkelijke uitweg hebben in de vorm van een depreci??rende munt. Dat dit inflatie aanwakkert en daarmee indirect het schuldenprobleem weer wat wordt weggewerkt, zal de nieuwe overheid vast geen al te groot probleem vinden. En extra pluspuntje: ze hoeven ook niet bij te dragen in de redding van Griekenland. Dat scheelt toch weer een paar miljard in de kosten???

(origineel gepubliceerd op www.iex.nl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s