Aandelen tussen recessies

Laatst hadden we bij Robeco een strateeg van een grote Amerikaanse bank over de vloer, die in dertig minuten de wereld tegen het licht hield. Geroutineerd bladerend door zijn presentatie, praatte hij over van alles en nog wat, van opkomende landen tot inflatie en van IT tot bedrijfsobligaties. En even gemakkelijk weer terug.

Als je een vraag stelde zag je dat hij eerst peilde waar je precies naar toe wilde, om dan vervolgens het antwoord op de vraag te geven die hij dacht dat je echt wilde stellen. Dat je soms gewoon een simpele vraag stelde, voor een simpel antwoord, kwam er bij hem kennelijk niet in. Hij was positief over de Amerikaanse economie (“V shaped recovery”), maar daardoor juist voorzichtig ten aanzien van aandelen (“aandelen hebben het moeilijk ten tijde van exit strategieën”).

Na een minuut of twintig was hij wel klaar met zijn verhaal en vroeg toen hoe wij bij Robeco tegen de aandelenmarkten aankeken. Toen we hem meldden dat wij nog wel een verder herstel in aandelen verwachtten, zag je hem weer even nadenken: hoe kon hij zijn gastheer enigszins tegemoet komen, zonder zijn eigen verhaal te veel te verzwakken. “Ach,…”, zei hij vervolgens “…tussen twee recessies in doen aandelen het altijd wel goed”, om snel naar een ander onderwerp over te stappen.

Heldere taal, maar is het waar?
Deze uitspraak, die dus eigenlijk niet veel meer was dan een luchtige observatie, is mij de afgelopen weken bijgebleven. Ik was zelfs de teneur van de rest van het verhaal al weer vergeten (zijn aantekeningen toch nog ergens goed voor), maar deze opmerking dus niet. Zelden zo’n krachtige en tegelijkertijd simpele uitspraak gehoord over aandelen. De vraag is alleen: klopt het ook? Is het inderdaad zo simpel als dat? Het klinkt bijna te eenvoudig om waar te zijn, dus vandaar dat de opmerking in mijn hoofd bleef hangen.

In bijgevoegde grafiek staat de performance van de S&P500 over de periode 1928 tot nu weergegeven. De grijze vlakken geven de officiële recessies weer, zoals die zijn bepaald door de NBER (zie http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=51681 voor wat meer achtergrond). De zwarte lijnen geven de performance van aandelen vanaf het begin van een herstelperiode tot aan het begin van een recessie, en andersom. Ik maak gebruik van maandgemiddelden, al was het maar om de simpele reden dat ook recessies zich in maanden laten vangen, en niet op de dag nauwkeurig worden vastgesteld.

Unknownname

Op zich ziet de grafiek er even simpel uit als de uitspraak zelf: aandelen doen het tussen recessies (vrijwel) altijd wel goed. In tabelvorm ziet het rendement op aandelen er als volgt uit, waarbij ik het einde van de laatste recessie op juli 2009 heb gezet (zie http://www.iex.nl/columns/columns_artikel.asp?colid=51681 voor meer achtergrond). Slechts één keer in de afgelopen 80 jaar werd er tussen twee recessies in een negatief rendement behaald en dat was in de periode 1945-’48, toen de belegger een verlies van 4% te verduren kreeg. Overigens moest men in de periode 1938-1945 ook erg lang op het schamele positieve rendement van 9% wachten, maar dat terzijde.

1unknownname

Wat de recessies zelf betreft is het beeld wat meer wisselend: gemiddeld genomen moet je aandelen in die periode links laten liggen (-7% rendement), maar in 50% van de gevallen werd ondanks de recessie toch een positief rendement werd bereikt. Dit is deels ook te danken aan het feit dat de beurs in veel gevallen tegen het einde van de recessie al weer stevig aantrekt.

Kortom: mooie uitspraak.

Geen reden om op onze lauweren te rusten
Maakt dit ons leven nou makkelijker? Eigenlijk niet, nee. Niet alleen zit je met het probleem dat de NBER doorgaans erg traag is met het afkondigen van recessies en het einde daarvan (een maand of 20 in sommige gevallen), maar bovendien valt er ook nog de nodige eer binnen de herstelfase en de recessie zelf te behalen.
Onderstaande tabel laat zien welke correcties er binnen elke fase hebben plaatsgevonden. Om dit te verduidelijken: binnen het herstel van 1933-’37 daalde de beurs vanaf januari 1934 tot maart 1935 met 24%, om vervolgens weer sterk te herstellen. De linkerkolom geeft de neerwaartse correcties binnen een herstelfase weer, de rechterkolom de rallies binnen de recessies.

0unknownname

Tussen twee recessies in doen aandelen het altijd wel goed. Duidelijk is alleen ook dat je je resultaat kan verbeteren door niet alleen tot de volgende recessie te wachten.

(Origineel gepubliceerd op www.iex.nl)

2 thoughts on “Aandelen tussen recessies

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s