ING zit nog steeds in de tunnel

ING heeft zijn ei gelegd en ik heb me door de zeven bijlages en kleine 100 pagina???s tekst heengewerkt om te kijken of deze cijfers nou goed of slecht zijn. Als je de cijfers tegen de meetlat van de consensus legt, vallen ze zeker tegen. Gemiddeld hadden de tien analisten een netto winst van ??? 388 miljoen verwacht, wat op ??? 71 miljoen uitgekomen is. Nou zegt netto winst heden ten dage niet zo heel veel, maar ook onderliggende winst van ??? 229 miljoen valt een stuk lager uit dan de verwachte winst van ??? 653 miljoen.

Vooral de bank draagt bij tot deze tegenvaller. Bedroeg de onderliggende winst in het eerste kwartaal nog bijna ??? 700 miljoen, in het tweede kwartaal werd een verlies van ??? 25 miljoen gerapporteerd. De hogere toevoeging aan de loan provisions (van ??? 772 miljoen naar ??? 852 miljoen) viel hierbij nog wel mee, maar vooral de afwaardering van de vastgoedportefeuille deed pijn. Voor het hele bedrijf bedroeg de afwaardering op de vastgoed portefeuille en op projecten in ontwikkeling ??? 694 miljoen, wat voor het grootste deel (zo niet helemaal) tot de bankactiviteiten gerekend kan worden.??
Uiteraard roept dit de vraag op wat we de komende kwartalen nog aan afboekingen kunnen verwachten op de vastgoedportefeuille: met de huizenmarkt zal het op korte termijn niet veel beter gaan??? In de bijlage lees ik dat ??? 584 miljoen van de vastgoedkosten een reductie van 6% van de vastgoedportefeuille bedraagt. Laat dat over een periode van een jaar op 20% uitkomen, dan blijven de kosten onder de ??? 2 miljard steken. Veel geld, dat wel, maar het is te overzien.
Wat verder ook opvalt is dat de kostenreductie onder het eerder aangekondigde Back to basics programma vooral bij de verzekeringsactiviteiten goed uit de verf komt en dat de bank daar nog wat op achterloopt.?? Overigens gaat het hier om wisselgeld in vergelijking met de eerder genoemde afboeking op vastgoed.

Bij de drie verzekeringsunits wist men de trent van verliezen om te buigen in winst. Deels hangt dit samen met de draai die we hebben gezien in de financiele markten, zodat er geen negatieve maar voor de verandering eens positieve DAC unlockings gerapporteerd konden worden. Helaas werd de positieve post van ??? 176 miljoen overschaduwd door een verlies van ??? 346 miljoen die samenhing met hedge ter bescherming van het regulatory capital. Helemaal snappen doe ik dat laatste overigens niet: de aandelenmarkt is in het tweede kwartaal hersteld, dus hoe je dan geld kan verliezen op een hedge lijkt wat vreemd.

Maar goed, als je zo door het rapport heenleest valt wederom op dat het winstcijfer dat gerapporteerd is eigenlijk een speelbal is van de diverse op- of afboekingen die samenhangen met de ontwikkelingen op de financiele markten. Wat dat betreft zegt mij die ???onderliggende??? winst niet zo heel erg veel: het had zo het dubbele of de helft kunnen zijn.

Interesanter vind ik de winstcijfers exclusief marktimpact. Deze komen uit op ??? 2.4 miljard, wat een stijging is ten opzichte van de ??? 2 miljard gerapporteerd in het eerste kwartaal. Anders gezegd, als we een bodem hebben bereikt in de financiele markten en als ook de economie nu een bodem weet te bereiken, zijn dit de winstcijfers waar we tegenaan zullen kijken. Zeker nog toekomstmuziek, maar de onderliggende verbetering is uiteraard de trend die je graag wil zien.

??

Deze onderliggende verbetering heeft ook te maken met de voortgang die ING heeft weten te maken met haar Back to basics strategie. Op alle fronten ligt de bankverzekeraar voor op schema: reductie in fte???s bedraagt 8.219 tegen de target van 7.000, de balans van de bank is met ??? 164 miljard geduceerd tegen een target van ??? 110 miljard en van de geplande kostenreductie van ??? 1 miljard is er in het eerste half jaar al ??? 525 miljoen gerealiseerd. Sterker nog, met die kostenreductie gaat het zo goed dat de jaartarget van ??? 1 miljard wordt verhoogd tot ??? 1.3 miljard.

Al met al zijn deze cijfers niet mooi, maar ook niet angstaanjagend. Ik vermoed dat de markt er niet al te blij mee zal zijn, maar van wat ik nu zo lees, gaat het onderliggend de goede kant op. Licht aan het eind van de tunnel, maar dat die tunnel nogal lang kan zijn moet ook zeker in het achterjoofd gehouden worden.

En voor ik het vergeet: ik heb aandelen ING en sluit niet uit dat ik vandaag iets ga veranderen in mijn positie.

2 thoughts on “ING zit nog steeds in de tunnel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s